• facebook
 • rss
 • Przy Piotrze – Skale

  dodane 15.11.2012 00:15

  O klimacie Roku Wiary, papieskim ołtarzu i opozycji moralnej wobec rządu mówi bp Ignacy Dec.

  Ks. Roman Tomaszczuk: Dlaczego zdecydował się Ksiądz Biskup na pielgrzymkę do Rzymu z Rodziną Radia Maryja?

  Bp Ignacy Dec: – Dołączyłem do pielgrzymki  Rodziny Radia Maryja na zaproszenie ojców redemptorystów, którzy ją zorganizowali. Pielgrzymka ta była bowiem odpowiedzią na słowa Ojca Świętego Benedykta XVI zawarte w  Liście apostolskim „Porta fidei”. W dokumencie tym czytamy m.in.: „W Roku Wiary należy zachęcać wiernych, by pielgrzymowali do Stolicy Piotrowej, aby tam złożyć wyznanie wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, w jedności z tym, który dziś wezwany jest, by utwierdzać w wierze swoich braci (por. Łk 22,32)”. Pojechaliśmy na grób pierwszego Apostoła, Piotra – Skały, pojechaliśmy, by spotkać Piotra naszych czasów, by w takim szczególnym miejscu wyznać i umocnić naszą wiarę. Wraz z kilkoma tysiącami wiernych świeckich z Rodziny Radia Maryja przybyło do Rzymu z naszego kraju 15 biskupów i kilkuset księży. Wspólnie przeżyliśmy tam Eucharystię, wyznaliśmy naszą wiarę i zacieśniliśmy więź z następcą św. Piotra, z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. 

  Czy towarzyszyli Księdzu Biskupowi nasi diecezjanie?


  – Osobiście nie spotkałem nikogo z naszej diecezji, ale wiem, że wśród kilku tysięcy pielgrzymów byli obecni (m.in. z o. Mirosławem Grakowiczem z Barda). Ile dokładnie osób było od nas, tego nie potrafię powiedzieć. Pielgrzymka przybyła do Watykanu różnymi środkami lokomocji: trzema pociągami, wieloma autokarami i samolotami, z tego też względu nie towarzyszyłem wiernym w czasie drogi.  

  Czy Rzym w Roku Wiary ma szczególny klimat?

  – Rzym ma zawsze szczególny klimat dla chrześcijan, gdyż w tym mieście oddali życie za wiarę w Chrystusa książęta apostołów: św. Piotr i św. Paweł. Pielgrzymka do Rzymu jest pielgrzymką do grobów apostolskich (ad limina apostolorum). Dla nas, Polaków, ale i dla wszystkich, którzy cenią sobie pontyfikat bł. Jana Pawła II, nawiedzenie Rzymu to już nie tylko modlitwa na grobie pierwszego apostoła, Piotra, i spotkanie z jego dzisiejszym następcą, Benedyktem XVI, ale także modlitwa przy grobie Papieża Polaka. Dla nas jest to zawsze okazja do wdzięczności za dar powołania do istnienia naszej diecezji oraz prośba o wstawiennictwo za sprawami naszego lokalnego Kościoła.

  Co było najmocniejszym punktem pielgrzymki?

  – W programie pielgrzymki najważniejsze były dwa punkty. Pierwszym z nich była Msza św. w bazylice św. Piotra przy ołtarzu papieskim, w środę 7 listopada o ósmej rano. Z polecenia Ojca Świętego Mszę św. sprawował z nami kard. Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Po raz pierwszy w życiu sprawowałem Mszę św. w koncelebrze przy ołtarzu papieskim, nad konfesją św. Piotra Apostoła. Było to niezwykłe przeżycie, począwszy od wstępnego ucałowania ołtarza, a kończąc na przyjęciu z ołtarza papieskiego Komunii świętej: Ciała i Krwi Pańskiej. Ciągle mieliśmy świadomość, że jesteśmy przy Piotrze – Skale, na której Chrystus zbudował swój Kościół. Drugim doniosłym punktem pielgrzymki było spotkanie z następcą św. Piotra – Benedyktem XVI w ramach audiencji generalnej na Placu św. Piotra. Ojciec Święty wygłosił katechezę na temat wiary na podstawie Psalmu 42. Wśród pozdrowień w różnych językach nie zabrakło słów w naszym języku, skierowanych do uczestników pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. Papież po raz pierwszy posłużył się nazwą „Rodzina Radia Maryja”, łącząc ją z biskupami, którzy z nią przybyli w pielgrzymce. Po wspólnym „Ojcze nasz” i apostolskim błogosławieństwie mogliśmy podejść do Ojca Świętego, by zamienić z nim kilka zdań i ucałować pierścień Rybaka. Nieco dłużej rozmawiał Ojciec Święty z o. Tadeuszem Rydzykiem, dyrektorem Radia Maryja, i osobami jemu towarzyszącymi. 

  W jaki sposób to, co pielgrzymi usłyszeli od kard. Bertone i Benedykta XVI, przekłada się na sytuację Radia Maryja w Polsce?

  – Wydaje się, że Radio Maryja i inne media z nim związane zyskały kolejny raz aprobatę Stolicy Apostolskiej. Z pewnością nie jest to na rękę tym wszystkim, którzy to dzieło od początku zwalczają i dążą jeśli już nie do jego likwidacji, to przynajmniej do zmiany jego profilu, by poddało się w końcu poprawności politycznej. Cokolwiek by sądzić, radio to spełnia wielką rolę w dziele ewangelizacji naszego narodu. Z pewnością ma różne braki, jak każde ludzkie dzieło – ale biorąc rzecz globalnie, spełnia ważną rolę w życiu religijnym i patriotycznym naszej ojczyzny.

  Za co Ksiądz Biskup ceni dzieło o. Tadeusza Rydzyka?

  – Cenię ojca Tadeusza za odwagę, za miłość do Pana Boga, do Kościoła i do ojczyzny, za wierność wartościom ewangelicznym i narodowym. Ks. prof. Józef Majka napisał kiedyś bardzo dobry artykuł o Kościele jako opozycji moralnej wobec państwa (rządu). Myślę, że rolę tę dzisiaj w dużej mierze spełnia właśnie Radio Maryja.•

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  , aby komentować lub podaj nazwę wyświetlaną
  Gość

   Reklama

   Zapisane na później

   Pobieranie listy

   Reklama

   przewiń w dół