• facebook
 • rss
 • Mogą zdjąć ekskomunikę

  xrt

  dodane 12.12.2012 00:52

  Spowiednicy katedralni mogą więcej niż inni duchowni, gdyż mają taką władzę od biskupa.

  Zgodnie z "Dekretem o władzy spowiedników katedralnych" spowiednicy zasiadający w tzw. konfesjonale dyżurnym mają prawo do uwalniania z kar kościelnych. Jednak nie ze wszystkich, ale tylko w czterech przypadkach:

  – z ekskomuniki za apostazję, herezję lub schizmę;

  – z ekskomuniki za aborcję;

  – z ekskomuniki za nagranie spowiedzi (jeżeli nagranie nie zostało rozpowszechnione);

  – z interdyktu osoby nie będącej duchownym za usiłowanie udzielenia absolucji sakramentalnej lub chociażby tylko słuchanie spowiedzi.

  Podczas spotkania bp. Ignacego Deca ze spowiednikami ks. Arkadiusz Chwastyk przypomniał duchownym rodzaje kar kościelnych zaciąganych przez wiernych w momencie popełnienia przestępstwa (przez sam czyn katolik tak bardzo oddala się od Kościoła, że nie może być dalej uważany za jego członka).

  Po pierwsze, są to takie, z których, o ile są niezadeklarowane, może zwolnić ordynariusz, a w spowiedzi także kanonik penitencjarz:

  – ekskomunika za apostazję, herezję lub schizmę;

  – ekskomunika za aborcję;

  – ekskomunika za nagranie spowiedzi;

  – ekskomunika za rozpowszechnianie w środkach społecznego przekazu tego, co zostało powiedziane przez spowiednika lub penitenta (nagrania spowiedzi);

  – interdykt za usiłowanie sprawowania Mszy św. bez święceń kapłańskich (gdy przestępca jest diakonem – suspensa);

  – interdykt za usiłowanie sprawowania sakramentu pokuty lub chociażby tylko słuchanie spowiedzi bez święceń kapłańskich (gdy przestępca jest diakonem – suspensa);

  – interdykt osoby, która po ślubach wieczystych, nie będąc jednak duchownym, usiłowała zawrzeć małżeństwo choćby tylko cywilne;

  – interdykt za przymus fizyczny wobec posiadającego sakrę biskupią (gdy przestępca jest duchownym – interdykt i suspensa);

  – interdykt za fałszywe doniesienie przełożonemu kościelnemu na spowiednika o nakłanianie do grzechu przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu w akcie spowiedzi albo z okazji lub pod jej pretekstem (gdy przestępca jest duchownym – interdykt i suspensa);

  – suspensa duchownego za usiłowanie zawarcia małżeństwa chociażby tylko cywilnego;

  – suspensa biskupa za wyświęcenie obcego podwładnego bez dymisoriów;

  – suspensa duchownego wyświęconego przez obcego biskupa bez dymisoriów.

  Po drugie te, z których może zwolnić Stolica Apostolska (gdy są niezadeklarowane i o zwolnienie prosi spowiednik – Penitencjaria Apostolska; gdy zostały deklarowane – Kongregacja Nauki Wiary):

  – ekskomunika za zabranie lub porzucenie postaci konsekrowanej w celu świętokradczym;

  – ekskomunika za przymus fizyczny wobec papieża;

  – ekskomunika kapłana za rozgrzeszenie poza niebezpieczeństwem śmierci wspólnika w grzechu przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu;

  – ekskomunika biskupa za konsekrowanie kogoś na biskupa bez papieskiego zlecenia;

  – ekskomunika biskupa konsekrowanego bez papieskiego zlecenia;

  – ekskomunika spowiednika za bezpośrednie naruszenie tajemnicy spowiedzi sakramentalnej.

  Okoliczności uwalniające od kar latae sententiae:

  – działanie bez pełnej poczytalności; brak używania rozumu (habitualny, częściowy, a chwilowy, o ile nie celowo spowodowany);

  – niezawiniona (bez niedbalstwa): ignorancja (brak wiedzy), nieuwaga (brak przezorności), błąd;

  – niepełnoletność;

  – przymus fizyczny;

  – ciężka bojaźń, działanie z konieczności (aby uniknąć wielkiej szkody) lub z wielkiej niedogodności (aby uniknąć wielkiej przykrości czy nieszczęścia);

  – działanie w obronie własnej lub kogoś innego przeciwko niesprawiedliwemu napastnikowi;

  – działanie na skutek poważnego wzburzenia uczuciowego, o ile nie zostało dobrowolnie wywołane lub podtrzymywane;

  – działanie przeciwko poważnie i niesłusznie prowokującemu;

  – niezawiniona ignorancja o istnieniu kary.

  Spowiednicy:

  Zakonni: OO. Paulini (Świdnica); OO. Franciszkanie OFM (Kłodzko); OO. Redemptoryści (Bardo); OO. Sercanie (Polnica-Zdrój), Księża Jezuici (Kłodzko), Księża Misjonarze Świętej Rodziny (Szczytnik); Księża Pallotyni (ks. Piotr Kopera SAC, ks. Adam Sławiński SAC – Wałbrzych)

  Przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej

  ks. Roman Tomaszczuk – dyrektor świdnickiej edycji "Gościa Niedzielnego", duszpasterz rodzin

  ks. Krzysztof Krzak – wikariusz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy

  ks. Władysław Terpiłowski – proboszcz parafii pw. św. Barbary w Pastuchowie

  ks. Leszek Sienkiewicz – proboszcz parafii pw. Zesłania Ducha Św. w Boguszowie-Gorcach

  ks. Krzysztof Iwaniszyn – ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym

  ks. Wiesław Rusin – ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym

  ks. Mirosław Rakoczy – prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym

  ks. Krzysztof Adamski – rezydent parafii katedralnej

  ks. prałat Radosław Kisiel – dyrektor Caritas-Świdnica

  ks. Krzysztof Ora – pracownik Świdnickiej Kurii Biskupiej

  ks. prałat Jan Bagiński – emerytowany proboszcz parafii katedralnej


  * dyżury zamienne:

  Wtorek – ks. Terpiłowski (6 XI, 20 XI, 4 XII, 18 XII), ks. Sienkiewicz (13 XI, 27 XI, 11 XII)

  Środa – OFM (7 XI, 5 XII), CSsR (14 XI, 12 XII), ks. Iwaniszyn (21, 28 XI)

  Sobota – OO. Sercanie (10 XI, 1 XII), Księża Jezuici (17 XI, 8 XII), Księża Misjonarze Św. Rodziny (24 XI, 15 XII)

  DYŻURY

  PONIEDZIAŁEK

  10-12

  16-17

  17-18

    O. PAULIN

    KS. R.TOMASZCZUK

    KS. K. KRZAK

  WTOREK

  10-12

  16-17

  17-18

    KS. W. TERPIŁOWSKI / KS. L. SIENKIEWICZ*

    DUSZPASTERZ KATEDRY ŚWIDNICKIEJ

    DUSZPASTERZ KATEDRY ŚWIDNICKIEJ

  ŚRODA

  10-12


  16-17

  17-18

    O. FRANCISZKANIN / O. REDEMPTORYSTA / KS. K. IWANISZYN / KS. W. RUSIN*

    KS. M. RAKOCZY

    KS. K. ADAMSKI

  CZWARTEK

  10-12

  16-17

  17-18

    KS. PALLOTYN

    KS. R.KISIEL

    KS. K. ORA

  PIĄTEK

  10-12

  16-17

  17-18

    O. PAULIN

    PRZEŁOŻONY WSD ŚWIDNICA

    KS. J. BAGIŃSKI

  SOBOTA

  10-12

    O. SERCANIN / KS. JEZUITA / KS. MISJONARZ ŚW. RODZINY*

   

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Komentowanie dostępne jest tylko dla .

  Reklama

  Zapisane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół