• facebook
 • rss
 • Strażnicy miłosierdzia

  Ks. Roman Tomaszczuk

  |

  Gość Świdnicki 50/2012

  dodane 13.12.2012 00:15

  Od kilku tygodni w katedrze jest jeszcze łatwiej o spowiedź.

  Wczasach, gdy relatywizacja prawdy ma miejsce na każdym kroku, stały dyżur w konfesjonale jest przypomnieniem, że istnieje prawda obiektywna, bo istnieje Ten, który jest drogą, prawdą i życiem – jest miarą człowieczeństwa. Dziękuje wam! 5 grudnia bp Ignacy Dec spotkał się ze spowiednikami pełniącymi dyżur w katedrze. Przypomniał im, że kapłaństwo jest służbą głoszenia słowa Bożego i sprawowania sakramentów. – Najczęściej sprawowanymi są Eucharystia i sakrament pokuty – mówił. – Docierają do mnie pierwsze głosy uznania dla inicjatywy ustanowienia stałego konfesjonału w katedrze. Faktycznie katedra jako miejsce uprzywilejowane oraz fakt, że tuż obok mieści się kuria, sprawia, że większa liczba świeckich i duchownych odwiedza to miejsce. Jeśli mają nie tylko okazję do adoracji Najświętszego Sakramentu, ale także do doświadczenia Bożego miłosierdzia, to może tylko cieszyć – chwalił inicjatywę.

  Tak zwany stały czy dyżurny konfesjonał jest czynny codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach: 10.00–12.00 i 16.00–18.00. Zasiadają w nim kapłani zakonni i diecezjalni, którzy otrzymali do tego mandat od biskupa. Mają zatem większe prawa wobec penitentów niż inni spowiednicy. Konfesjonał mieści się w prawej nawie katedry w trzeciej kaplicy, licząc od wejścia. Spowiednicy Stały dyżur spowiedników został przygotowany przez ks. Krzysztofa Orę. Zadbał on, by na liście spowiedników znaleźli się duchowni różnych duchowości: zarówno zakonnicy (franciszkanie, paulini, sercanie, misjonarze Świętej Rodziny, pallotyni), jak i diecezjalni zaangażowani w różne dziedziny pracy duszpasterskiej (proboszczowie, wykładowcy, ojcowie duchowni, duszpasterze stanowi). – To daje penitentom sposobność świadomego wyboru spowiednika – wyjaśnia. – Jest to szczególnie istotne w przypadku wiernych żyjących konkretną duchowością, np. członków bractw czy tercjarzy. Poza tym jest już sprawdzoną praktyką, że sami księża diecezjalni często wybierają zakonników na swoich spowiedników, więc ich dyżur (zazwyczaj dopołudniowy) jest wyjściem naprzeciw tym oczekiwaniom – wyjaśnia. Lista kapłanów i godziny ich dyżurów jest dostępna na stronie internetowej diecezji (www.diecezja.swidnica.pl, zakładka „Spowiedź w katedrze”). To dopiero początek Spotkanie spowiedników z biskupem zostało połączone z wręczeniem dekretów ustanawiających konkretnych duchownych spowiednikami katedralnymi. W tekście dokumentu biskup zobowiązuje adresata do „pełnienia posługi z wielką gorliwością dla dobra i zbawienia penitentów, w poszanowaniu zasad teologii moralnej i prawa kościelnego”. Spowiednicy otrzymali ponadto władzę zwalniania z niektórych kar kościelnych: z ekskomuniki za apostazję, herezję lub schizmę, z ekskomuniki za aborcję, z ekskomuniki za nagranie spowiedzi, z interdyktu osoby niebędącej duchownym za usiłowanie udzielenia absolucji sakramentalnej lub chociażby tylko słuchania spowiedzi. O zasadach uwalniania z konsekwencji przestępstw popełnionych przez wiernych mówił ks. Arkadiusz Chwastyk, notariusz kurialny, prawnik. Zaznaczył m.in., że spowiednicy mogą korzystać z władzy delegowanej im przez biskupa tylko podczas swego dyżuru w katedrze, zwolnienia z kary kościelnej nie można udzielić, jeśli „szczerze skruszony przestępca nie naprawił odpowiednio szkody i zgorszenia lub przynajmniej poważnie to przyrzekł”; przypomniał także, jaka jest droga korespondencji z Penitencjarią Apostolską w karach zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej. Więcej na www.swidnica.gosc.pl.

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  , aby komentować lub podaj nazwę wyświetlaną
  Gość

   Reklama

   Zapisane na później

   Pobieranie listy

   Reklama

   przewiń w dół