Nowy numer 48/2020 Archiwum

Uwielbienie - sprawa wiary

Proboszczowie wedle uznania i możliwości w swoich parafiach, ale przede wszystkim w katedrach całego świata, w niedzielę o 17.00 - czas kontemplacji i uwielbienia Eucharystycznego Pana.

Benedykt XVI przewidział, a Franciszek ogłosił światową adorację eucharystyczną w Roku Wiary. Sens tej inicjatywy wyjaśnia bp Ignacy Dec: – W Roku Wiary chcemy z większym zaangażowaniem celebrować wiarę w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii (por. "Porta fidei", 9). Aby zaznaczyć więź pomiędzy wiarą i Eucharystią, w najbliższą niedzielę, 2 czerwca ojciec święty od 17.00 w Bazylice św. Piotra na Watykanie będzie przewodniczył godzinnej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji zaproponowała schemat adoracji. Można go sobie pobrać ze strony diecezjalnej. Proboszczowie są zachęceni do zorganizowania adoracji w parafiach, jednak jeśli z ważnych przyczyn adoracji tej nie będzie, wierni powinni sami podjąć modlitwę w łączności z ojcem świętym i biskupem diecezjalnym.

Oto, jakie intencje powinny pobudzać serca wiernych do gorliwej modlitwy: 

1. Za Kościół na świecie, który dziś jednoczy się w adoracji Najświętszego Sakramentu. Niech Pan uczyni go zawsze posłusznym swojemu Słowu, aby stawał przed światem „jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany” (Ef 5,27). Niech w Kościele, poprzez wierne nauczanie, rozbrzmiewa Słowo, które zbawia i przynosi miłosierdzie oraz sprawia, że w odnowionej więzi miłości tenże Kościół może nadać pełny sens cierpieniu i smutkowi oraz przywrócić radość i spokój.

2. Za tych wszystkich, którzy w różnych miejscach świata doświadczają cierpień związanych z nowymi rodzajami niewolnictwa oraz za ofiary wojen, handlu ludźmi, przemytu narkotyków i pracy niewolniczej. Pomyślmy o dzieciach i kobietach doświadczających wielorakich form przemocy. Niech ich milczący krzyk o pomoc znajdzie Kościół czuwający, aby mając wzrok utkwiony w Chrystusie ukrzyżowanym, nie zapomniał o tych braciach i siostrach, którzy wpadli w ręce przemocy. Pamiętajmy też o tych wszystkich, którzy doświadczają niepewności ekonomicznej, a przede wszystkim o bezrobotnych, o osobach starszych, o emigrantach i bezdomnych, o więźniach i o tych wszystkich, którzy doświadczają zepchnięcia na margines społeczeństwa. Modlitwa Kościoła i jego aktywna działalność niech staną się dla tych ludzi pocieszeniem i wsparciem w nadziei oraz siłą i wytrwałością w obronie godności ludzkiej.

Teksty adoracji przewidują medytację nad słowami Jezusa: "Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie" oraz posłużenie się modlitwą Piusa XII: "O najsłodszy Jezu, ukryty pod Postaciami Eucharystycznymi, wysłuchaj łaskawie nasze pokorne prośby, przedstaw je przed tronem Najwyższego, przyjmij łaskawie żarliwe pragnienia naszych serc. Oświeć nasze umysły, umacniaj naszą wolę, odnawiaj naszą stałość i rozpalaj w naszych sercach płomień świętego zapału, abyśmy przekraczając naszą małość i przeżywając wszelkie trudności, składali hołd godny Twojej wielkości i Twojego majestatu, bardziej właściwy naszym niepokojom i naszym świętym pragnieniom. Amen".

Poza tym wykorzystane są modlitwy ułożone przez kolejnych papieży: bł. Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I, Jana Pawła II i Benedykta XVI.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama