Nowy numer 3/2021 Archiwum

Nauka o Bogu - pozwala zrozumieć człowieka

Po pierwszym naborze do seminarium przyjęto siedmiu kandydatów, zbliża się drugi termin - jest już czterech chętnych.

Trwa rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej na rok akademicki 2013/2014. Młodzi, którzy odczuwają powołanie i wyrażają szczerą chęć służenia Panu Bogu jako kapłani diecezji świdnickiej, muszą spełnić warunki formalne, by rozpocząć drogę ku kapłaństwu.

Kandydaci, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z jednym z przełożonych seminarium, składają osobiście w rektoracie i dziekanacie Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy następujące dokumenty: odręczne podanie o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej (zaadresowane do Biskupa Świdnickiego); odręczne podanie o przyjęcie na Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (zaadresowane do Rektora PWT); życiorys; metryka chrztu i świadectwo bierzmowania; świadectwa maturalne i katechizacji z zakresu szkoły średniej; świadectwo ukończenia szkoły; opinia księdza proboszcza; opinia katechety, zaświadczenie o stanie zdrowia z kwalifikacją do podjęcia nauki; 3 fotografie (w stroju wizytowym) oraz jedna na nośniku CD; kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej; osoby zakonne: zezwolenie od władz zakonnych.

Kwalifikacja pisemna odbędzie się w gmachu seminarium 17 września o 10.00. Lektura obowiązkowa: Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego; Ewangelia wg św. Mateusza; Ewangelia wg św. Łukasza; Benedykt XVI - Encyklika Deus Caritas est; Benedykt XVI - Encyklika Spe salvi; Jan Paweł II - List do Rodzin.

Jednocześnie trwa nabór na zaoczne studia magisterskie z teologii. Jako kandydaci mogą zgłaszać się zarówno młodzi absolwenci liceów, jak również osoby starsze, które pragną pogłębić swoją wiedzę teologiczną lub zaangażować się mocniej w życie Kościoła.

Kandydaci zgłaszają się osobiście w dziekanacie przy pl. Wojska Polskiego 2 w Świdnicy (w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego), od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00 (w przypadku trudności stawienia się w godzinach pracy dziekanatu kontakt tel. 074 8564903 lub 074 8564900, dziekanat@seminarium.swidnica.pl.

Przyjęcie odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty

  • odręczne podanie o przyjęcie na PWT we Wrocławiu
  • życiorys
  • metryka chrztu i świadectwo bierzmowania (dla małżonków - także świadectwo zawarcia małżeństwa kościelnego)
  • świadectwa maturalne i katechizacji z zakresu szkoły średniej
  • opinia księdza proboszcza miejsca zamieszania
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z kwalifikacją do podjęcia nauki
  • 3 fotografie (w stroju wizytowym) + kopia na CD
  • osoby zakonne: zezwolenie od władz zakonnych

Bliższe informacje na temat studiów można uzyskać w dziekanacie pod nr tel. 074 856 49 03 od 8.00 do 14.00 (z wyjątkiem poniedziałku).

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama