Nowy numer 42/2018 Archiwum

Na skrzydłach wiary i rozumu

Po zakończeniu prowadzenia zajęć naukowo--dydaktycznych na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu bp Ignacy postanowił podsumować swoją 40-letnią pracę naukową. Owocem stała się dwutomowa pozycja.

Już sam tytuł „Ku prawdzie na skrzydłach wiary i rozumu” kieruje skojarzenia z encykliką św. Jana Pawła II.

– Przygotowując tę pozycję książkową do druku, długo zastanawiałem się nad jej tytułem. Inspirację znalazłem właśnie w „Fides et ratio”, ogłoszonej 14 września 1998 r. Pragnę przy okazji nadmienić, że niemalże cała moja działalność naukowo-dydaktyczna prowadzona była za czasów pontyfikatu św. Jana Pawła II, który oprócz bp. Wincentego Urbana i o. Mieczysława Alberta Krąpca OP był moim najważniejszym przewodnikiem po drogach filozofii i teologii – wyjaśnia bp Ignacy.

Zebrane w całość

Zebrane w dwóch tomach artykuły były już wcześniej drukowane w innych periodykach, nigdy jednak nie powstała jedna zbiorcza publikacja. – Trzeba pamiętać, że zgromadzone tutaj artykuły były pisane w różnych okresach mojej posługi akademickiej i na różne potrzeby, posiadają więc różny ciężar gatunkowy. Niektóre mają charakter ściśle naukowy i są napisane językiem hermetycznym, wręcz można powiedzieć żargonem filozoficznym, inne zaś przybierają charakter popularnonaukowy. Uważny czytelnik dostrzeże także pewne powtórzenia lub podobieństwa do wątków poruszanych wcześniej – dodaje hierarcha. W słowie wstępnym wyjaśnia natomiast, kiedy zrodziła się inicjatywa. „Z chwilą przejścia w 2004 roku z katedry profesorskiej na katedrę biskupią do Świdnicy zmniejszyła się wyraźnie moja aktywność pisarska w dziedzinie ściśle naukowej. Stąd też zrodziła się myśl, aby dotychczasowe publikacje o charakterze naukowym i popularnonaukowym, zamieszczone w różnych periodykach, wydać w zwartej książce”. Zwraca też uwagę, że przygotowanie tego przedsięwzięcia wymagało wiele czasu i wysiłku, dlatego jako biskup nie mógł się samodzielnie tego pojąć. Dziękuje więc tym, którzy mieli największy udział w tworzeniu dzieła – redaktorom: panu dr. Tomaszowi Dziurli oraz ks. Januszowi Michalewskiemu i pracownikom świdnickiego seminarium, szczególnie Anecie Hryniewieckiej i Wioletcie Winczurze za przygotowanie elektronicznej wersji tekstów.

Jak pamiętnik

Przy okazji wydania książki wspomina też czas, gdy w całości oddawał się pracy naukowej. – W trakcie 40 lat swojej pracy naukowo-dydaktycznej w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym i na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu pełniłem różne funkcje administracyjne i wychowawcze, zlecone mi przez ówczesnego metropolitę wrocławskiego ks. kard. Henryka Gulbinowicza oraz przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Starałem się czynnie uczestniczyć w życiu akademickim wrocławskiego środowiska naukowego i poniekąd także w życiu środowiska teologicznego naszego kraju, za sprawą wykładów wygłaszanych od czasu do czasu podczas różnych sesji i sympozjów naukowych. Bywałem również zapraszany z recenzjami w przewodach do uzyskania stopni i tytułów naukowych. Widzialnym owocem tej aktywności naukowo-dydaktycznej niech będzie więc ta książka – uśmiecha się biskup. Oba tomy mają po około 1000 stron i podzielone są na kilka rozdziałów. Filozoficzny zbiór to artykuły kolejno z kręgu filozofii Jana Pawła II, filozofii klasycznej, wokół myśli Gabriela Marcela, zagadnień antropologicznych, współczesnych zagadnień filozoficznych i historii filozofii. W części teologicznej natomiast również podział zaczyna się od nauczania Jana Pawła II, przechodząc następnie przez formację kapłańską, zakonną i osób świeckich, wiarę i miłość chrześcijańską. tajemnicę osoby Jezusa Chrystusa, Eucharystię, zagadnienie człowieczeństwa, historię Kościoła na Dolnym Śląsku, aż po troskę o naprawę Rzeczypospolitej i Europy jutra oraz wybrane sylwetki ludzi Kościoła. Obie pozycje są do nabycia na furcie Świdnickiej Kurii Biskupiej.

« 1 »
oceń artykuł

Zobacz także

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Zapisane na później

Pobieranie listy