Nowy numer 48/2020 Archiwum

Razem możemy więcej

Ponad 100 samorządów z południowej i zachodniej części Dolnego Śląska działa wspólnie dla dobra swoich mieszkańców. Tak szerokiego porozumienia w Polsce jeszcze nie było.

Strategia Rozwoju Sudety 2030 to spójna wizja poprawy życia społeczno-gospodarczego dla gmin i powiatów z terenu byłych województw wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. Dokument wyznacza najważniejsze cele, których realizacja pomoże w zmniejszeniu różnic między świetnie rozwijającą się aglomeracją Wrocławia a zdecydowanie biedniejszym południem naszego regionu.

– Kończą się formalne działania związane z przyjęciem strategii. Chcemy, by do połowy grudnia rady gmin i powiatów podjęły uchwały zatwierdzające realizację strategii – informuje Marcin Augustyniak, pełnomocnik prezydenta Wałbrzycha ds. strategii, i przypomina: – Na początku 2017 roku prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej przedstawił Zarządowi Województwa Dolnośląskiego raport w sprawie rozwoju Dolnego Śląska nazwany roboczo „Dolny Śląsk dwóch prędkości” oraz zaproponował rozwiązania służące wdrożeniu idei zrównoważonego rozwoju województwa.

– Choć w Polsce jesteśmy drudzy po województwie mazowieckim pod względem rozwoju gospodarczego mierzonego wskaźnikiem PKB na mieszkańca, nasz region nie rozwija się równomiernie. Są dwa bieguny: Wrocław i Legnica z Zagłębiem Miedziowym oraz południe Dolnego Śląska. Rozbieżności to kwestia ostatnich kilkunastu lat. Liczba firm, fundusze przeznaczane na inwestycje, zarobki, poziom usług – to rzutuje na poziom życia mieszkańców i możliwości inwestycyjne samorządów – mówi Marcin Augustyniak.

A jak doszło do tak szerokiego porozumienia? – Prezydent Szełemej jest osobą o dużej sile przekonywania i autorytecie. Argumentem dla samorządowców były jego wcześniejsze działania dotyczące Aglomeracji Wałbrzyskiej. Nasza inicjatywa nie ma kolorytu politycznego. W tworzenie strategii włączyli się politycy i z PiS, i z PSL, a także niezależni – wyjaśnia pełnomocnik.

W grudniu ubiegłego roku podpisano „Deklarację sudecką”. Dokument dawał zielone światło do rozpoczęcia prac nad strategią. Jej opracowanie zlecono Centrum Badawczo-Rozwojowemu Samorządu Terytorialnego, które działa na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prace trwały pięć miesięcy.

– Zachowywaliśmy dużą dyscyplinę czasową. Zadań było wiele: diagnoza obecnej sytuacji na podstawie ankiet różnych środowisk (samorządowcy, organizacje pozarządowe, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu) oraz analiza obowiązujących dokumentów strategicznych – wymienia dr Łukasz Olipra, wicedyrektor centrum, współautor strategii.

– Wyodrębniliśmy wspólne obszary problemowe dla tego regionu, określiliśmy cele strategiczne. Później nastał czas konsultacji społecznych. Ludzie zwracali uwagę przede wszystkim na dostępność komunikacyjną, poprawę jakości dróg i połączenia kolejowe. Wśród najważniejszych celów rozwojowych znalazły się też: przeciwdziałanie wyludnieniu, rewitalizacja przestrzeni – odnowienie budynków, ulic, poprawa jakości środowiska.

– Kapitał ludzki jest podstawą do rozwoju gospodarczego tego regionu. Jak powstrzymać ucieczkę młodych, sprawić, żeby po studiach tu wrócili? – zastanawia się dr Olipra. – Mogą w tym pomóc mieszkania, dobrze płatna praca, ale też miejsca do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu – wylicza ekonomista.

– Mamy wiele walorów przyrodniczych, dużo zabytków. Być może nie będziemy drugimi Alpami, ale możemy być rozpoznawalną marką turystyczną odwiedzaną rokrocznie przez miliony turystów – mówi Marcin Augustyniak.

Marcin Orzeszek, burmistrz Ząbkowic Śląskich, tak wyjaśnia powody współpracy w ramach strategii: – Chcieliśmy zadbać o naszą część regionu. Wiemy, że południe Dolnego Śląska jest uboższe. Chcemy pokazać urzędowi marszałkowskiemu, rządowi polskiemu oraz Komisji Europejskiej, że na ten region powinny zostać przekazane dodatkowe fundusze. Sam dokument to początek, za nim mają pójść pieniądze.

Strategia Rozwoju Sudety 2030 to nie tylko przykład unikatowego w skali kraju porozumienia, ale też podstawa do pozyskiwania pieniędzy z unijnych funduszy strukturalnych i budżetu województwa dolnośląskiego. W tak mocnej grupie łatwiej jest rozmawiać z dużymi firmami telekomunikacyjnymi, energetycznymi czy koleją o inwestycjach na tym terenie. Twórcy mają też nadzieję, że dokument zwróci uwagę władz centralnych na problemy województwa dolnośląskiego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama