Nowy numer 43/2020 Archiwum

Czy ilość oznacza jakość?

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego 8 stycznia przedstawił najnowsze dane dotyczące praktyk religijnych Polaków, w tym wiernych diecezji świdnickiej.

W 190 parafiach diecezji świdnickiej mieszka 625 tys. osób, z czego 525 tys. to katolicy. W niedzielnych Mszach św. uczestniczy 29,6 proc. z nich (dominicantes), a Komunię św. przyjmuje 13,8 proc. (communicantes).

W stosunku do roku 2016 zanotowaliśmy wzrost uczestników Eucharystii o ponad 2,5 proc., a osób przyjmujących Najświętszy Sakrament o 1,3 proc. W kilkuletniej perspektywie widać jednak, że sytuacja jest stabilna, z tendencją do zniżki.

Na tle całej Polski diecezja świdnicka plasuje się poniżej średniej. Pośród 42 polskich diecezji z takimi wynikami jesteśmy na 33. miejscu. W skali kraju bowiem w 2017 roku w niedzielnej Eucharystii uczestniczyło 38,3 proc. zobowiązanych* katolików, natomiast do Komunii Świętej przystąpiło 17 proc. W obu przypadkach zanotowano od 1 do 1,5 proc. wzrostu, co oznacza, że w 2017 r. około pół miliona więcej katolików uczestniczyło we Mszach Świętych niedzielnych i więcej o 300 tys. osób przyjmowało Komunię Świętą niż w poprzednim roku.

Aktualne siły apostolskie diecezji świdnickiej to 352 księży, z czego 325 pracuje duszpastersko, 369 sióstr zakonnych i 41 alumnów.

- Mamy w diecezji sytuację stabilną, ale jednak z lekkim ubytkiem. Natomiast w długoletniej perspektywie widać większe zmiany. Na przykład alumnów w seminarium mamy obecnie prawie o połowę mniej niż na początku istnienia diecezji. Wtedy w Wyższym Seminarium Duchownym studiowało ok. 70 przyszłych księży - mówi ks. dr Krzysztof Ora, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Wpływ na sytuację w diecezji ma wiele uwarunkowań. Leży ona na tzw. ziemiach odzyskanych, gdzie poziom zadomowienia jest zdecydowanie niższy niż np. w Polsce południowo-wschodniej. Po drugiej wojnie światowej osiedliła się tu ludność z różnych części kraju, o różnym profilu duchowości.

W porównaniu do północnej części Dolnego Śląska są to tereny biedniejsze, pozbawione przemysłu, m.in. górnictwa. Walory krajobrazowe i turystyczne są niepodważalne, ale to nie wpływa zasadniczo na wyższy poziom życia mieszkańców.

Przyglądając się danym z poszczególnych parafii, widzimy, że zdecydowanie przoduje dekanat Kudowa Zdrów z 40,1 proc. osób uczestniczących w Mszach św. Parafia w Starej Łomnicy, którą prowadzą sercanie biali, może cieszyć się 62 proc. udziałem wiernych w niedzielnej Eucharystii. Ze względu na obecność turystów bardzo dobrze jest też w Bolesławowie – 85 proc., a już absolutnym rekordzistą jest franciszkańska parafia św. Franciszka z Asyżu w Dusznikach Zdroju ze wskaźnikiem 106 proc. Najgorsza sytuacja natomiast jest w Wałbrzychu. Dekanat Wałbrzych Południe ma wskaźnik dominicantes na poziomie 19,8 proc., a Wałbrzych Północ - 17,8 proc.

Co można zrobić, aby więcej ochrzczonych praktykowało? By wiara nie była jedynie deklaracją, ale przekładała się na życie codzienne?

- Odpowiedzią jest nowa ewangelizacja. Praca tymi samymi metodami, ale z nowym zapałem. Trzeba uwzględnić zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwie, zainteresowania ludzi i wprowadzać w nie ewangeliczne treści. Szczególnie dotyczy to młodych ludzi. Duszpasterze nie mogą się zniechęcać, muszą być wytrwali. Ksiądz ma być z ludźmi, pośród ludzi, dla ludzi – stwierdza ks. Ora.

Z pewnością na temperaturę wiary i zaangażowanie religijne osób z najbliższego otoczenia mają też wpływ sami katolicy. Niektórzy określają świeckich w Kościele jako drzemiącego olbrzyma. W ostatnich latach można obserwować jego przebudzenie. Rozwój wspólnot, gdzie formują się małżonkowie i całe rodziny, czy też przywiązanie do wartości chrześcijańskich manifestowane w postaci Orszaków Trzech Króli czy Marszów dla Życia i Rodziny są tego dowodem.

* Metodologia, jaką przyjmuje się przy określaniu odsetka osób uczestniczących we Mszy św. niedzielnej dominicantes oraz przystępujących do Komunii św. communicantes to ilość praktykujących w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych. Przy czym zobowiązanymi są ochrzczeni, którzy ukończyli 7 rok życia, czyli ok. 82% wszystkich wiernych.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama