Nowy numer 43/2020 Archiwum

Parafia katedralna

Czternastowieczna świątynia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika w Świdnicy góruje nad stolicą diecezji.

Stanowi też świadectwo dobrobytu i ambicji swego fundatora – księcia świdnickiego Bolka II Małego. To także manifest bogactwa mieszkańców miasta będącego ówcześnie ośrodkiem o największym, obok Wrocławia, gospodarczym i kulturowym znaczeniu na Śląsku.

Dziś to również najważniejsza świątynia w powstałej 24 lutego 2004 r. diecezji świdnickiej. Katedra zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części Starego Miasta, w pobliżu linii dawnych murów obronnych. Gotycka, trójnawowa, oskarpowana bazylika wzniesiona została z cegły i ciosów kamiennych. Nawę główną przesklepiono sieciowo, nawy boczne krzyżowo-żebrowo. Od wschodu do naw przylegają absydy, zaś do naw bocznych od północy i południa dostawione są kaplice. Fasada świątyni jest dwuwieżowa, przy czym nieukończona wieża północna została doprowadzona jedynie do wysokości nawy bocznej. Wieżę południową zwieńczono renesansowym hełmem. Fasadę zdobią wielkie ostrołukowe okna, wypełnione szesnastowiecznymi maswerkami, oraz cztery bogato profilowane gotyckie portale z figuralną i ornamentalną dekoracją rzeźbiarską w kamieniu, m.in. z wizerunkami św. Stanisława – patrona Polski, i św. Wacława – patrona Czech. Na północ od prezbiterium znajduje się częściowo zagłębiona dwunastoboczna krypta ze sklepieniem wspartym na jednym filarze.

Zbarokizowane wnętrze kościoła mieści bogate wyposażenie, na które składają się zarówno dzieła doby baroku, jak i wcześniejsze, m.in.: ołtarz główny z 1694 r., prospekt organowy z lat 1704–1710, tryptyk ze sceną Zaśnięcia NMP z 1492 r. (naśladowcy Wita Stwosza), polichromowana Pieta z około 1410 r., późnogotycki Chór Mieszczański, bogato dekorowana chrzcielnica z około 1585 r., malowane stalle z 1581 r., a także liczne płyty nagrobne z XV w. oraz tablice i epitafia z XVI w. będące świadectwem przynależności świątyni do protestantów.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama