Nowy numer 43/2020 Archiwum

O zasadach chowania zmarłych

W drugiej połowie marca weszła w życie Instrukcja dotycząca pogrzebu w diecezji świdnickiej. To pierwszy dokument dotyczący pochówków. Jakie kwestie porusza i co reguluje?

Instrukcja dostosowuje zasady do obowiązujących przepisów kościelnych i państwowych. Jest unormowaniem spraw pogrzebowych, ale też przypomnieniem dla księży i wiernych, jak należy postępować w przypadku pochówku zmarłych. Porusza najważniejsze sprawy, stanowi pewne kompendium. Od momentu podpisania przez biskupa świdnickiego jest obowiązującą normą – mówi ks. Daniel Marcinkiewicz, rzecznik świdnickiej kurii.

Dokument obejmuje kilka kwestii: informację o śmierci osoby, miejsce nabożeństwa pogrzebowego, opłaty cmentarne, ponowne użycie grobu, kremację zwłok i ekshumację. W parafii zgłoszenie pogrzebu przyjmuje ksiądz. Wysokość ofiary złożonej przy tej okazji zależy od uznania wiernych. Nie ma cenników, gdyż każda ofiara z zasady jest dobrowolna. Warto pamiętać, że od przekazanej kwoty część odprowadzana jest na utrzymanie instytucji diecezjalnych, np. seminarium duchownego czy domu księży emerytów.

Pogrzeb powinien odbyć się w parafii zmarłego. Bliscy mogą jednak wskazać inną parafię i cmentarz, np. gdy grób rodzinny znajduje się w innej miejscowości. Wymagana jest wtedy pisemna zgoda własnego proboszcza na pogrzeb w innym kościele.

Kościół katolicki zezwala na kremację. Instrukcja podkreśla jednak pierwszeństwo grzebania ciał zmarłych. Obrzędy pogrzebowe wraz z ostatnim pożegnaniem odprawia się przed spaleniem zwłok. Prochy składa się w grobie lub kolumbarium przy udziale jedynie najbliższej rodziny.

Instrukcja mówi, że wysokość opłat cmentarnych na cmentarzach parafialnych nie powinna przewyższać opłat na cmentarzach komunalnych.

– Opłaty ustala parafia: ksiądz proboszcz wraz z radą parafialną. Cennik powinien być częścią składową regulaminu cmentarza, podanego do wiadomości wiernych – informuje ksiądz rzecznik.

Ponowne użycie grobu reguluje prawo państwowe, które dopuszcza taką sytuację po 20 latach od wcześniej dokonanego pochówku. W przypadku ekshumacji wymagane jest zgłoszenie zamiaru jej dokonania właściwemu inspektorowi sanitarnemu. Ekshumacja może odbyć się we wczesnych godzinach rannych w terminie od 16 października do 15 kwietnia. W miejscowościach, w których nie ma cmentarza komunalnego, do pochówku na cmentarzu parafialnym są przyjmowane zwłoki osób bezwyznaniowych lub osób innego wyznania, które nie mają swojego cmentarza w tej miejscowości.

Całość dokumentu dostępna jest na stronie www.diecezja.swidnica.pl.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama