Nowy numer 43/2020 Archiwum

XV Diecezjalna Pielgrzymka Katechetów przejdź do galerii

W Dzierżoniowie u Matki Bożej Miłosierdzia 27 kwietnia spotkało się i modliło ok. 200 nauczycieli religii.

Jubileuszową pielgrzymkę rozpoczęła Eucharystia pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca.

Po niej konferencję wygłosił o. Jacek Salij OP, znany teolog i kaznodzieja. Dominikanin podjął temat pochodzenia Kościoła od samego Chrystusa. - Jezus przyszedł nie tylko po to, aby nas odkupić, a potem odejść, ale by budować wspólnotę swoich wyznawców, czyli Kościół. By gromadzić ludzi wierzących, aby stawali się miejscem obecności Boga. Jezus kocha Kościół, utożsamia się z nim i jest w nim realnie obecny - podkreślał konferencjonista.

Mówiąc o współczesnych przejawach kryzysu przynależności do Kościoła, wymienił: krytykę przez samych ludzi wierzących, dechrystianizację w rodzinach oraz podejście konsumpcyjne, czyli traktowanie Kościoła jako miejsca usług religijnych. - Kościół to wspólnota ludzi grzesznych i zło jest w nim obecne, ale nie dlatego jest on tak bardzo krytykowany. Kościół jest nienawidzony za swoją wierność Ewangelii, za to, że mówi: "nie cudzołóż" i "nie kradnij" - stwierdził na zakończenie o. Salij.

Ordynariusz świdnicki natomiast dziękował katechetom za ich działalność ewangelizacyjną. Przypomniał, że wynika ona nie tylko z chrztu i bierzmowania, ale też z misji kanonicznej. Zachęcał, by zawsze głosić katechezę w klimacie modlitwy. W nawiązaniu do postaw apostołów wobec zmartwychwstania Jezusa stwierdził, że katecheci mogą mieć podobne kłopoty jak pierwsi uczniowie. - Zdarza się, że niedowierzamy ludziom, którzy opowiadają nam o swoich religijnych przeżyciach. Mamy wątpliwości co do prawdziwości opisywanych cudów. Niekiedy trudno nam rozpoznać Jezusa, który jest z nami na liturgii, który ukrywa się w ludziach cierpiących. Dlatego trzeba wołać do Ducha Świętego, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest Chrystus, gdzie jest prawda - zachęcał bp Dec.

Pod koniec Eucharystii przed Matką Bożą Dzierżoniowską katecheci złożyli akt zawierzenia, w którym m.in. prosili Maryję o wstawiennictwo, by nie zabrakło im łaski do wypełniania powołania i sił do budowania pokoju Chrystusowego w sercach wychowanków. 

Z okazji srebrnego jubileusz pracy katechetycznej biskup świdnicki wręczył listy gratulacyjne Mirosławie Briń, Monice Chojnackiej, Iwonie Węcel oraz Norbertowi Ryznarowi.

Delegaci katechetów podziękowali bp. Decowi, ks. Markowi Korgulowi, dyrektorowi Wydziału Katechetycznego, i wizytatorowi ks. Damianowi Mroczkowskiemu, a także o. Salijowi za wsparcie ich pracy i rozwoju duchowego.

Podczas pielgrzymki obecne były także aktualne tematy, jak strajk nauczycieli oraz nadużycia seksualne wobec nieletnich.

Biskup świdnicki dziękował katechetom za ich zaangażowanie w przeprowadzenie egzaminów. - Po strajku atmosfera w szkołach jest nieswoja. Nie oskarżajmy się nawzajem, ale módlmy o to, by Bóg nas wspierał w ewangelizacji - prosił bp Dec.

Ksiądz Włodzimierz Binkowski, delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży, przedstawił natomiast aktualne przepisy prawa kościelnego i państwowego w zakresie nadużyć seksualnych wobec małoletnich. Poruszając niełatwy temat, podkreślał, że dobro i bezpieczeństwo młodych osób stawiane jest na pierwszym miejscu. Mówił o skutkach niegodziwych czynów dla ofiar i całego Kościoła oraz o zachowaniach dzieci, które mogą wskazywać na seksualne wykorzystanie.

Pielgrzymkę zakończyła Koronka do Miłosierdzia Bożego.


Katecheci diecezji świdnickiej, których w roku szkolnym 2018/2019 jest 420, spotykają się dwa razy w roku - na początku roku szkolnego w Bardzie u Matki Bożej Strażniczki Wiary, a w okresie wielkanocnym w jednym z sanktuariów diecezjalnych lub miejsc kultu. Tym razem obok Wydziału Katechetycznego organizatorem pielgrzymki była parafia pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama