Nowy numer 38/2021 Archiwum

Z pośpiechem idą z pomocą

Scena, kiedy Maryja poszła wesprzeć swą krewną Elżbietę, jest dla redemptorystów posługujących w sanktuarium wzorem służby drugiemu.

Widać to nie tylko po spotkaniach z pielgrzymami, ale i służbie miejscowym. – Wśród działających w naszej parafii grup warto zauważyć dwa apostolaty: misyjny dzieci niepełnosprawnych i modlitwy za kandydatów do kapłaństwa i zakonu działające przy szkole specjalnej.

Ich członkowie ofiarowują swoje modlitwy, cierpienia i wyrzeczenia w intencjach misyjnych czy też postulantów Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, którzy w Bardzie rozpoczynają formację kapłańską i zakonną.

Współpracujemy też w dziełach miłosierdzia z Domem Pomocy Społecznej „Oleńka”, DPS-em sióstr elżbietanek czy gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dla którego parafia zakupiła 10 specjalistycznych łóżek dla ciężko chorych. Pomocą ogarniamy też najuboższych mieszkańców miasteczka, współpracując na tej płaszczyźnie z Caritas Diecezji Świdnickiej. Każdego roku udaje nam się wesprzeć ponad 1000 osób – wymienia o. Mirosław Grakowicz CSsR, proboszcz parafii od 2008 r. Mówi też o funkcjonowaniu pozostałych grup, jak służba liturgiczna, wspólnota neokatechumenatu czy róże różańcowe.

Historia tego miejsca sięga X w. Istnieje hipoteza, że gród został założony przez samego Bolesława Chrobrego dla strzeżenia granic Śląska od strony Czech. Z tego czasu pochodzą również wzmianki o pierwszej drewnianej kaplicy, poświęconej Matce Bożej. Pełniła ona funkcję kościoła parafialnego dla całej kasztelanii, który obsługiwali najpierw joannici, a następnie augustianie.

« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama