Nowy numer 39/2023 Archiwum

Jak Chrystus sługa

Ich głównym zadaniem jest służba Bogu i Kościołowi. Diecezja świdnicka ma trzech nowych diakonów.

W niedzielę 14 maja w katedrze w Świdnicy święcenia diakonatu przyjęli Mateusz Bandura z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kłodzku, Ireneusz Cymborski z parafii Bożego Ciała w Międzylesiu oraz Janusz Małysiak z parafii św. Mikołaja w Rychwałdzie (diecezja bielsko-żywiecka).

Kandydatów do święceń przedstawił ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, które od ubiegłego roku jest miejscem formacji świdnickich kleryków.

Święceń udzielił im bp Marek Mendyk. W homilii przypominał, że diakon włączony jest w kapłaństwo Chrystusa i zobowiązany jest kształtować swoje życie na Jego wzór. – Diakoni całym swoim życiem powinni upodobnić się do Chrystusa Sługi, stając się nie tylko sługami Boga, lecz także braci. Święty Jan Paweł II nazwał diakonów „sługami tajemnicy Jezusa Chrystusa” – mówił bp M. Mendyk. Przypominając postawę Jezusa, który podczas ostatniej wieczerzy umył uczniom nogi, zwracał uwagę, że ten gest jest znakiem służby, do której powołuje ich Chrystus. – Służba ta obejmuje spełnianie posług liturgicznych w czasie Eucharystii, czytanie lub śpiewanie Ewangelii, przekazywanie celebransowi ofiary złożonej przez lud, rozdzielanie Komunii i zanoszenie jej chorym, przygotowywanie katechumenów do sakramentów oraz zarządzanie dobrami kościelnymi, które się wyraża w trosce o ubogich – dodał. Przypominał, że podobnie jak było to w czasach apostolskich, diakoni muszą cieszyć się dobrą opinią, a także być napełnieni Duchem Świętym i mądrością. Takich właśnie mężczyzn apostołowie wybrali do pełnienia dzieł miłosierdzia. Wypełnienie tych zadań możliwe jest wyłącznie w całkowitym zjednoczeniu z Chrystusem, które dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania, Eucharystii i podczas modlitwy. Zachęcał ich do gorliwości i wierności w codziennej modlitwie liturgią godzin. – Wypełniając chętnie wolę Bożą, w duchu miłości służcie z radością Bogu i ludziom. Ponieważ nikt nie może służyć dwom panom, za bałwochwalstwo uważajcie wszelką nieczystość i chciwość – zachęcał biskup świdnicki.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast