Nowy numer 15/2024 Archiwum

Bp Marek Mendyk z ważną rolą w episkopacie

Po wyborze przewodniczącego i jego zastępcy biskupi w czasie 397. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski podjęli także inne decyzje personalne. Jedną z nich było utworzenie zespołu ds. kontaktów z rządem ws. religii w szkole.

W jego skład weszli: bp Wojciech Osial - przewodniczący zespołu, bp Marek Mendyk, bp Andrzej Czaja, bp Damian Muskus OFM, bp Arkadiusz Trochanowski, prof. dr hab. Anna Zellma i dr hab. Aneta Rayzacher-Majewska.

- Wyrażamy zaniepokojenie działaniami podjętymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie organizacji lekcji religii, związanymi z planami redukcji godzin, zapowiedzią umieszczania ich na pierwszej bądź ostatniej godzinie czy też braku oceny na świadectwie - powiedział bp Wojciech Osial podczas czwartkowej konferencji podsumowującej obrady.

Biskupi ufają jednak, „że wszystkie te sprawy staną się tematami merytorycznego dialogu między rządem RP i Kościołem w duchu zaufania i troski, także o Kościoły mniejszościowe”. „Biskupi podkreślają znaczenie wychowawcze, kulturowe i społeczne lekcji religii” oraz „stoją po stronie rodziców i samych uczniów, którzy pragną, aby nauczanie lekcji religii odbywało się w szkole” – czytamy w komunikacie wydanym przy tej okazji.

Dodajmy, że biskup świdnicki Marek Mendyk od wielu lat jest zaangażowany w prace Komisji Wychowania Katolickiego, jak również ustalenia dotyczące katechezy z przedstawicielami władz państwowych. Jest również Asystentem Rady Szkół Katolickich, członkiem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży i Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy