Światło

J 3,16-21. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła.

Pośród wielu unieszczęśliwiających człowieka dolegliwości, i to niezwiązanych z wiekiem, jest blokada na przynoszącą wewnętrzne zdrowie: poruszającą miłość, usensowniajacą prawdę, uwalniające przebaczenie, co potwierdzają i jednocześnie wskazują na przyczynę zamknięcia się słowa Jezusa:

każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione.

« 1 »