By dobrze zarządzać sobą w relacjach i parafią

Prawie 30 księży wzięło udział w szkoleniu dotyczącym rozwijania kompetencji społecznych.

W ramach przygotowania do pełnienia funkcji proboszcza 13 kwietnia odpowiedzialny za formację stałą duchowieństwa w diecezji świdnickiej ks. Marek Korgul zaprosił księży na spotkanie z Dorotę Rzepczyńską, która jest edukatorką w zakresie szkolenia dorosłych, trenerką treningu kontroli złości i specjalistką z zakresu strategii motywacyjnych.

- Zauważmy, że popularną metodą wychowawczą jest kij i marchewka. Dostajesz jedynkę, to ci zabieram laptopa czy komórkę. Przy czym nie widziałam jeszcze dziecka, które po zabraniu tych przedmiotów rzuciłoby się na naukę. A jednak z uporem maniaka to robimy. Trzeba wiedzieć, że ta metoda zatrzymuje myślenie moralne dziecka na poziomie 7 lat. I jeśli rodzice czy wychowawcy będą ją uparcie stosować do 17 czy 18 roku życia, będzie to miało określone skutki społeczne - zauważyła prelegentka.

Mówiła też o innych czynnikach, które wpływają na rozwój osobowości w zakresie moralnym. Podkreślała przy tym, że ta wiedza jest niezbędna nie tylko w prowadzeniu katechezy czy duszpasterstwa, ale i w zarządzaniu sobą. Dawała przykłady sformułowań, które często padają z ust odpowiedzialnych za wychowanie, pokazując ich ukryty przekaz i możliwe reakcje odbiorców. Tych ostatnich podzieliła na cztery grupy wg. skryptów psychologicznych E. Berne i T. Haris.

- Obaj bardzo dobrze opisują wzory zachowań, jakie wynosimy z domu, a które są budowane w relacjach z dorosłymi. Dzięki takiej wiedzy możemy lepiej czytać zachowania innych i oceniać, czy są one dla nas bezpieczne czy nie - dodała D. Rzepczyńska.

Drugim z gości był bp Adam Bałabuch, który przypomniał podstawowe zasady liturgii dotyczące przede wszystkim części poświęconej proklamacji słowa Bożego. Mówił o tym, że prawo do głoszenia homilii mają tylko wyświęceni diakoni, prezbiterzy i biskupi. Nie mogą ich zastąpić przedstawiciele ruchów czy zgromadzeń zakonnych, świeccy charyzmatycy czy przedstawiciele innych denominacji chrześcijańskich. Prosił, by zwłaszcza w niedzielę i święta nie dyspensować się od głoszenia homilii. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i obiad.

« 1 »