Życie

J 6,22-29. Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał.

Troska o życie, zabieganie, by mieć "co włożyć do garnka", są oznaką tego, że cenimy sobie dar istnienia, a Jezus wskazuje na większe dobro, mówiąc:

zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy".

« 1 »