Jedność

J 17,20-26. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.

Uderzenie zła w jedność, bardzo prosto przejmująca władzę skłonność do podziałów, łatwość zerwania więzów relacji: małżeńskich, rodzinnych, koleżeńskich jest obecnie zatrważająca i dlatego tak bardzo trzeba nawrócenia na słowo prośby Jezusa:

aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.

« 1 »