Świdnica-Kraków. Z pielgrzymką do patrona

Grupa kilkudziesięciu świdniczan na rozpoczęcie Dni Papieskich udała się do sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, by prosić o błogosławieństwo w przededniu I Synodu Diecezji Świdnickiej.

Grupie pątników 16 maja towarzyszył bp Adam Bałabuch, który przewodniczył w sanktuarium Mszy św. W homilii, nawiązując do Ewangelii, podkreślał, że Pan Jezus w modlitwie do Ojca wypowiada pragnienia swojego serca: aby dzięki głoszonemu przez apostołów słowu, które dziś rozbrzmiewa w Kościele, ludzie uwierzyli w Niego; aby ci, którzy uwierzą w Niego stanowili jedno, i aby ci, którzy uwierzyli, byli z Nim i oglądali Jego chwałę.

- Przykładem tych, którzy przedłużali i realizowali to pragnienie Jezusa w świecie, byli św. Andrzej Bobola i św. Jan Paweł II. Oni sami najpierw uwierzyli dzięki słowu głoszonemu w Kościele, zabiegali o jedność i ostatecznie znaleźli się tam, gdzie jest Jezus i oglądają Jego chwałę. To jest droga, którą mamy podążać: uwierzyć coraz głębiej, budować jedność, by ostatecznie znaleźć się w niebie i oglądać chwałę Boga - przekonywał biskup pomocniczy.

Po zakończeniu celebry uczestnicy pielgrzymki mieli okazję zwiedzić nie tylko świątynię upamiętniającą papieża Polaka, ale i pamiątki, które po nim udało się zgromadzić. Towarzyszyła im w tym pani przewodnik.

- Widać było, że mamy do czynienia nie tylko z kimś, kto doskonale zna to miejsce i historię znajdujących się w nim eksponatów, ale także jest uformowany. Oprowadzająca nas pani dotknęła wielu duchowych tematów, o których nawet stali bywalcy tego miejsca mogli nie wiedzieć - zauważa ks. Krzysztof Ora, organizator wyjazdu.

Licząca ponad 30 osób grupa udała się następnie do sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie mieli czas na prywatną modlitwę i zwiedzanie, a następnie wspólnie uczestniczyli w Godzinie Miłosierdzia.

« 1 »