Zguba

Mk 9,30-37. Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje.

Wyniszczająca rywalizacja, chęć dominowania, dążenie do bycia "wszechwiedzącym", lekceważenie innych to droga do zguby i utraty relacji, a Jezus mówi:

jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich.

« 1 »