Światło

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! (Mt 10,7-13)

Przypisywanie sobie zasług, oczekiwanie poklasku, odbieranie chwały dla siebie jest drogą ku zapomnieniu komu zawdzięcza się swoje zdolności i dlatego otrzeźwiające jest słowo Jezusa:

niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

« 1 »