Zmiana na urzędzie

xrt

publikacja 30.08.2012 16:50

Bardzo bogata w treści była konferencja dziekańska, która 30 sierpnia obradowała pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca.

Ks. prał. Piotr Śliwka, Ks. prał. Piotr Śliwka,
proboszcz katedry, otrzymał dekret ustanawiający go dziekanem dekanatu Świdnica-Wschód

Zanim rozpoczęto obrady, dziekani pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca celebrowali Mszę św. Na jej zakończenie ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz katedry, otrzymał dekret ustanawiający go dziekanem dekanatu Świdnica-Wschód, natomiast ks. prał. Andrzej Raszpla został dziekanem dekanatu Wałbrzych-Zachód. Pierwszy z księży zastąpił ks. prał. Jana Bagińskiego, emerytowanego proboszcza katedry, natomiast drugi z księży zastąpił ks. inf. Józefa Strugarka, który ustąpił z urzędu z racji wieku. 
Podczas konferencji wykład na temat nowej ewangelizacji miał ks. Bogusław Drożdż, kapłan diecezji legnickiej, wykładowca PWT we Wrocławiu. W swym wystąpieniu podkreślił on rolę świeckich w parafii. - Istnienie różnego rodzaju rad jest wymogiem naszych spluralizowanych czasów - mówił. - Warunkują je nie tylko procesy demokratyczne, które mają zabezpieczać ludzką podmiotowość i podnosić sprawę dialogu społecznego. Funkcjonowanie rad parafialnych znajduje również swoje uzasadnienie w wymogach kompetencyjno-organizacyjnych i zarządzających. W Kościele rady mają przede wszystkim charakter doradczy. Nie oznacza to jednak, że ich głos jest mało ważny. Przeciwnie, liczenie się z ich głosem jest oznaką roztropności. Posiadanie tej cnoty uzdalnia do umiejętnego rozeznawania okoliczności, w których podejmowane są wybory ukierunkowane na prawdziwe dobro.
Dziekani z uznaniem przyjęli wystąpienie prelegenta. Sporo czasu podczas konferencji poświęcono informacjom i przypomnieniom poszczególnych agend kurialnych, m.in. ks. prał. Marek Korgul, dyrektor Wydziału Katechetycznego, apelował o dopilnowanie, by we wszystkich szkołach odbywała się regularna katechizacja w wymiarze dwóch godzin tygodniowo i sprawdzenie, czy w przedszkolach nie są pobierane od rodziców opłaty za nauczanie religii. 
Natomiast ks. Radosław Kisiel zwrócił uwagę na kolejną inicjatywę Ruchu Palikota, który domaga się, by samorządy przekazały dane osobowe dotyczące zarobków katechetów. Księża zgodnie wyrazili oburzenie z powodu takich działań i zobowiązano ks. Marka Korgula do zasięgnięcia informacji na temat podstaw prawnych do takich działań.