Z grosikiem dla młodzieży

Mirosław Jarosz

|

Gość Świdnicki 41/2012

publikacja 11.10.2012 00:15

Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” Jan Paweł II określił swego czasu jako pomnik najbliższy jego sercu.

Fundacja wspiera przede wszystkim uzdolnioną młodzież. Amadeusz Rolka jest stypendystą od 4 lat Fundacja wspiera przede wszystkim uzdolnioną młodzież. Amadeusz Rolka jest stypendystą od 4 lat
Mirosław Jarosz

Tegoroczny Dzień Papieski obchodzony jest pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. Organizatorzy chcą, by była to nie tylko okazja do przypomnienia słów Ojca Świętego, ale również do modlitwy o świętość polskich małżeństw i rodzin, o otwartość na dar życia, o mądrość dla ustawodawców i odwagę dla samorządów, aby wzmocnić rodzinę jako podstawową komórkę życia społecznego. Od 12 lat Dzień Papieski jest również czasem materialnego wsparcia dzieła, które od lat nazywane jest żywym pomnikiem Jana Pawła II. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” poprzez stypendia i formację wspiera materialnie i duchowo ponad 2500 stypendystów z całej Polski, głównie z rodzin wielodzietnych. Dzięki ofiarności Polaków w kraju i poza jego granicami mogą oni realizować swoje marzenia edukacyjne. Tylko w ubiegłym roku dzięki hojności wiernych w diecezji świdnickiej programem stypendialnym objętych było 60 młodych ludzi: 16 gimnazjalistów, 29 licealistów i 15 studentów.

– Aby starać się o stypendium, trzeba być nie tylko uczniem uzdolnionym – wyjaśnia ks. dr Marek Korgul, koordynator diecezjalny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. – Trzeba się również wykazać zaangażowaniem w wolontariacie i uczestniczyć w formacji, jaką proponuje fundacja. Stypendyści uczestniczą w organizowanych specjalnie dla nich diecezjalnych i ogólnopolskich spotkaniach. Podczas nich przygotowują się do zadań czekających ich w dorosłym życiu, w duchu wartości, którym służył bł. Jan Paweł II. Jak informuje ks. Korgul, przyjmowane są jeszcze zgłoszenia do programu stypendialnego. Preferowani są jednak gimnazjaliści, by mogli później kontynuować program formacji w trakcie nauki w szkołach średnich i na studiach.