Na kolanach

Ks. Roman Tomaszczuk

|

Gość Świdnicki 09/2013

publikacja 28.02.2013 00:15

Ostatnia niedziela pontyfikatu – wierni pamiętali.

 Cały świat dziękował papieżowi za jego miłość do Kościoła Cały świat dziękował papieżowi za jego miłość do Kościoła
Roman Tomaszczuk

W kościołach całej diecezji Msze św. w minioną niedzielę zaczynały się od odczytania krótkiego wprowadzenia do modlitwy, w którym bp Ignacy Dec zachęcał wiernych do szczególnej modlitwy w intencji Benedykta XVI. „Prośmy, by Pan wspierał i błogosławił jego dalszą posługę towarzyszenia nam modlitwą w naszym trwaniu w wierze. Prośmy także za wspólnotę wierzących, za nas, by to doświadczenie stało się dla każdego impulsem do większej odpowiedzialności za Kościół i wezwaniem do głoszenia Ewangelii w swoim środowisku” – napisał. – To swego rodzaju pożegnanie z papieżem – mówi ks. Krzysztof Ora, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego kurii.

– Miało ono dwie odsłony: najpierw w piątek, w święto Katedry św. Piotra, gdy w naturalny sposób myśli katolików biegły w stronę Watykanu, a potem w niedzielę – ostatnią tego pontyfikatu. Jestem przekonany, że w ten sposób zjednoczyliśmy się w spontanicznym dziele modlitwy i wdzięczności całego Kościoła za posługę Benedykta XVI. W tym duchu napisał także nasz biskup: „W klimacie wiary i miłości chciejmy odpowiedzieć na wezwanie naszego papieża, który skierował do nas wszystkich: »Módlcie się nadal za mnie, za Kościół, za przyszłego papieża. Pan będzie nas prowadził«. Dziękujmy zatem Bogu za dar posługi piotrowej ojca świętego, za jego nauczanie, za jego troskę o Kościół na całym świecie, a zwłaszcza za jego miłość wobec nas, rodaków Jana Pawła II, i wszystkie słowa wypowiadane w naszym języku podczas pielgrzymki do ojczyzny i licznych spotkań z wiernymi”.