Sztafeta wiary

Mirosław Jarosz

publikacja 24.03.2013 22:30

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Młodzieży w diecezji świdnickiej zorganizowano w Kłodzku. Na zaproszenie duszpasterzy odpowiedziało ponad 1000 osób.

Sztafeta wiary Świadectwem wiary była Droga Krzyżowa ulicami Kłodzka Mirosław Jarosz/GN

"Wiara? Podaj dalej!" – tak brzmiało hasło diecezjalnego spotkania młodzieży, które w tym roku odbyło się 23 marca w Kłodzku. To parafraza hasła tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Rio, które tworzą słowa z Ewangelii wg św. Mateusza – „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Organizatorzy spotkania chcieli w przeżywanym Roku Wiary uświadomić młodzieży, że jako wierzący uczestniczymy w swoistej „sztafecie wiary”. To, że wierzymy, nie jest naszą zasługą – wiarę otrzymaliśmy od innych. Nie możemy jednak zatrzymać jej dla siebie, jesteśmy odpowiedzialni za to, aby przekazywać ją dalej. Jednak aby było to możliwe, potrzebujemy sami doświadczyć wiary żywej, wyrażającej się we wspólnocie Kościoła. Spotkanie w Kłodzku miało umocnić w wierze, by móc ją przekazywać dalej.

Program dnia skupiono wokół trzech wydarzeń. Podczas spotkania w hali sportowej, we wspólnocie i radości bycia razem, młodzi mogli doświadczyć mocy wiary. W czasie Drogi Krzyżowej ulicami miasta dali świadectwo wiary. Natomiast przez sakrament pokuty i Eucharystię nabrali siły do przekazania innym tego, czego doświadczyli w tym dniu.

Uczestnicy zostali przed przyjazdem poproszeni, by zabrać na to spotkanie tych, którzy przekazali im wiarę (zdjęcie osoby będącej „ojcem w wierze”), oraz tych, którzy mają trudności w wierze (kartka z imieniem osoby, za którą pragniemy się modlić). Te gesty miały uświadomić odpowiedzialność każdego z nas za wypełnienie polecenia Chrystusa, aby zanieść Ewangelię do każdego. Po zakończeniu Eucharystii nastąpiło posłanie wszystkich obecnych. Młodzieży przekazano kartki z cytatami z Pisma Świętego i zapalone świece – symbol wartości, które mają przekazać osobom mającym trudności z wiarą.

Więcej o kłodzkich obchodach Światowego Dnia Młodzieży w wielkanocnym numerze "Gościa Świdnickiego".