W drodze

ks. Roman Tomaszczuk

publikacja 29.03.2013 14:10

Jezus w momencie zajęcia miejsca za stołem zachowuje się nietypowo. Przejmuje bowiem rolę głowy rodziny, dlatego pierwszy bierze chleb, modli się nad nim i rozdziela go uczniom.

W drodze Modlitwa w Pustym Grobie – Jerozolima. ks. Roman Tomaszczuk/gn

Z Ewangelii według św. Łukasza (24,13-35):

Uczniowie rozmawiali z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. 

Z komentarza egzystencjalnego:

Człowiek potrafi być oporny na Dobre Wieści od Boga. Uczniowie nie dają posłuchu rewelacjom kobiet. Uparcie tkwią w swoim niewidzeniu.

Światło Słowa 31.03.2013
Kamil Gąszowski