Bliski i wierny

ks. Roman Tomaszczuk

|

Gość Świdnicki 40/2013

publikacja 03.10.2013 00:00

Są ludzie, dla których istnienie diecezji świdnickiej jest powodem do szczególnej radości.

Gdyby nie wsparcie ze strony kard. Gulbinowicza, prawdopodobnie Świdnica nie byłaby dzisiaj stolicą biskupią Gdyby nie wsparcie ze strony kard. Gulbinowicza, prawdopodobnie Świdnica nie byłaby dzisiaj stolicą biskupią
ks. Roman Tomaszczuk /GN

Epilog Pieszej Pielgrzymi Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę od lat zmierza do Strażniczki Wiary w Bardzie. Nie inaczej będzie i w tym roku. Jednak wyjątkowość spotkania podsumowującego dziesiątą pieszą pielgrzymkę do Częstochowy będzie podkreślona przez diecezjalne obchody 90. rocznicy urodzin kard. Henryka Gulbinowicza, emerytowanego metropolity wrocławskiego. Z tej okazji bp Ignacy Dec wystosował zaproszenie do wszystkich diecezjan. Zostało ono odczytane 29 września: „W poczuciu wielkiej wdzięczności wobec Księdza Kardynała, który jest sprawdzonym przyjacielem naszej diecezji, a także niezłomnym pasterzem Kościoła w Polsce i na Dolnym Śląsku, zapraszam Was, Drodzy Diecezjanie, przybądźcie do Barda, by wziąć udział we Mszy św., którą w sobotę, 12 października o 16.00 sprawować będzie Dostojny Jubilat.

Niech nasza obecność tego dnia będzie wyrazem wdzięczności za długoletnią posługę arcypasterską Księdza Kardynała i za jego stałą modlitwę w intencji wszystkich mieszkańców naszej diecezji”. Kardynał Gulbinowicz obchody swych urodzin rozpoczął pielgrzymką do Wilna, podczas której kazanie wygłosił bp Ignacy. Czemu Ostra Brama? Ponieważ jest ona bardzo mocno wpisana w biografię hierarchy, który urodził się 17 października 1923 r. w Szukiszkach (archidiecezja wileńska). Kardynał został kapłanem 18 czerwca 1950 r. w Białymstoku, 20 lat później został mianowany administratorem apostolskim w Białymstoku, a 15 grudnia 1975 r. metropolitą wrocławskim. Kreowany kardynałem został 25 maja 1985 r. Urząd pasterza archidiecezji zakończył niedługo po powołaniu do istnienia diecezji świdnickiej, w roku 2004. Kardynał Gulbinowicz jest częstym gościem w diecezji, do powstania której bardzo się przyczynił. Ostatnio wziął udział we Mszy św., podczas której poświęcono organy w bazylice bardzkiej. Przewodniczył także modlitwie na placu, na którym stanie kościół parafialny pw. MB Częstochowskiej w wałbrzyskim Konradowie.