Są dobre wieści dla Świdnicy

xrt

publikacja 08.10.2013 17:45

Najpierw katechezy zapraszające, głoszone przez całą niedzielę 20 października, a zaraz następnego dnia początek cyklu katechez kerygmatycznych.

Są dobre wieści dla Świdnicy Hubert Lary z żoną 20 października zaczynają głoszenie katechez wstępnych Drogi Neokatechumenalnej ks. Roman Tomaszczuk /GN

W pierwotnym Kościele, kiedy świat był pogański, ten, kto chciał zostać chrześcijaninem, musiał rozpocząć "katechumenat", będący itinerarium formacji przygotowującej do Chrztu. Dziś proces sekularyzacji doprowadził wiele osób do porzucenia wiary i Kościoła: stąd konieczne jest itinerarium formacji do chrześcijaństwa.

Droga Neokatechumenalna nie jest ruchem, czy stowarzyszeniem, lecz narzędziem w łonie parafii, by na nowo przywieść do wiary ludzi, którzy ją porzucili.

Zapoczątkowana w latach sześćdziesiątych w jednym z ubogich przedmieść Madrytu przez Kiko Argüello i Carmen Hernández została poparta przez arcybiskupa Madrytu Casimiro Morcillo. To on dostrzegł w tej pierwszej grupie rzeczywiste odkrycie Słowa Bożego i praktyczną realizację odnowy liturgicznej, wprowadzanej wówczas przez Sobór.

Droga jest obecna w ponad 900 diecezji w 105 krajach, gdzie w 6000 parafii istnieje 20 000 wspólnot. To nie wszystko, dziś w świecie istnieje ponad 70 diecezjalnych misyjnych seminariów "Redemptoris Mater", w których formuje się ponad tysiąc seminarzystów, a wiele rodzin, które przeszły już Drogę, ofiarowało się do pomocy w dziele misyjnym Kościoła, i przeprowadziło się do najbardziej zeświecczonych i zdechrystianizowanych obszarów świata, przygotowując powstanie nowych parafii misyjnych.

Spotkania z katechistami odbywać się będą przez całą niedzielę w kościele pw. Św. Józefa w Świdnicy, gdzie głoszone będą katechezy wstępne, zapraszające do udziału w całym cyklu spotkań. Już następnego dnia o 19.00 pierwsza katecheza kerygmatyczna, kolejna trzy dni później, w czwartek, także o 19.00. Rytm ten będzie zachowany przez cały czas trwania ewangelizacji.

W diecezji świdnickiej katechezy kerygmatyczne Drogi Neokatechumenalnej były już głoszone w latach poprzednich w Wałbrzychu i w Strzegomiu, jednak po całym cyklu nie zawiązała się żadna wspólnota neokatechumenalna.