Dumni ze swego wyboru na chwałę Bożą

xrt

publikacja 12.10.2013 13:29

Przemówienia, sprawozdanie, immatrykulacja, wykład - akademicki obrzęd inauguracji kolejnego roku akademickiego.

Dumni ze swego wyboru na chwałę Bożą Aktu immatrykulacji i wręczenia indeksów dokonał ks. Andrzej Tomko, rektor PWT we Wrocławiu. ks. ROman Tomaszczuk /GN

12 października, po zakończonej Mszy św., w auli WSD w Świdnicy odbyła się uroczysta akademia inauguracyjna nowy rok akademicki w seminarium i w ośrodku dydaktycznym PWT we Wrocławiu. Akademii przewodniczył ks. Andrzej Tomko, retor PWT we Wrocławiu. On też podziękował ks. infułatowi Kazimierzowi Jandziszakowi, emerytowanemu proboszczowi parafii NMP Królowej Polski w Świdnicy, za długoletnie zaangażowanie dydaktyczne w kształtowanie intelektualne alumnów zarówno świdnickiego jak i wrocławskiego seminarium. Rektor w obrzędzie immatrykulacji, przyjął do grona uczelni nowych studentów: przygotowujących się do kapłaństwa, ale także świeckich chcących studiować teologię.

W swoim przemówieniu, ks. Andrzej Tomko wspomniał o wyzwaniach stojących przed społecznością uczelni teologicznej. 

Na akt immatrykulacji odpowiedział kleryk pierwszego roku, Jarosław Buczyński z parafii pw. Królowej Różańca świętego w Dzierżoniowie.

Zanim jednak głos zabrał rektor wydziału, przemawiał rektor seminarium, ks. Tadeusz Chlipała. Witając wszystkich zebranych, zarówno duchownych jak i świeckich, gości świata akademickiego, samorządowców, przedstawicieli instytucji współpracujących z seminarium oraz jego pracowników, wspomniał także o swojej mamie, po raz pierwszy uczestniczącej w uroczystości inauguracji roku akademickiego. Ks. Tadeusz Chlipała zakończył swoje wystąpienie przesłaniem.

 

Szczegółowe sprawozdanie z działalności świdnickiego seminarium przedstawił ks. Andrzej Majka, od niedawna dyrektor administracyjny seminarium. Wręczono także nagrody za najlepsze wyniki w nauce studentom poszczególnych roczników, zarówno studiów stacjonarnych (kleryków) jak i niestacjonarnych (świeckich). 

Na koniec uroczystości głos zabrał abp Józef Kupny, wygłaszając wykład inauguracyjny. W swoim przedłożeniu arcybiskup oparł się o tezy zawarte w dokumencie Konferencji Episkopatu Polski pt. "W trosce o człowieka i dobro wspólne". We wstępie do wykładu metropolita wrocławski wyjaśnił jego główne założenia oraz sens jego wydania.

Wykład zatem uzasadniał, że "wiara w Chrystusa rodzi odpowiedzialność społeczną: Kościół zawsze zobowiązany jest do badania znaków czasu i ich interpretowania w świetle Ewangelii, tak aby w sposób dostosowany do każdego pokolenia mógł odpowiadać na odwieczne pytania ludzi o sens życia doczesnego i przyszłego oraz ich wzajemną relację".