Dialog z Bogiem i człowiekiem

xrt

publikacja 20.10.2013 08:40

Są takie okoliczności, gdy bez względu na to, po której stronie biurka zasiada się w szkolnej klasie, w świątyni wszyscy stają się uczniami.

Dialog z Bogiem i człowiekiem Poczty sztandarowe szkół noszących imię Jana Pawła II wzięły udział we Mszy św. w katedrze ks. Roman Tomaszczuk /GN

To był bardzo wiele mówiący pomysł: połączenie Dnia Papieskiego i Dnia Edukacji Narodowej. 13 października ks. Marek Korgul, dyrektor wydziału katechetycznego, zaprosił stypendystów Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", katechetów, nauczycieli i „papieskie” szkoły do wspólnego świętowania dnia poświęconego papieżowi Polakowi.

Podczas Mszy św. w katedrze bp Ignacy Dec mówił, rozwijając temat Dnia Papieskiego: – Podstawowym rodzajem dialogu w życiu Jana Pawła II był dialog z Bogiem. Papież wiele chwil każdego dnia poświęcał na prowadzenie dialogu z niewidzialnym Bogiem. Modlitwa dla niego była zawsze czymś najważniejszym. Z tego pięknego, głębokiego dialogu z Bogiem rodził się u papieża serdeczny dialog z drugim człowiekiem. Papież był otwarty na wszystkich. Nikogo z dialogu nie wykluczał. Lgnął do ludzi. Papieża cechował niezwykły szacunek dla każdego, z kim się spotykał. Jednocześnie zawsze podkreślał, że autentyczny dialog wymaga wierności przyjmowanym wartościom, że w dialogu należy pozostawać wiernym prawdzie. Papież uczył, że w dialogu trzeba mówić jasno, kim się jest. Owocem dobrego dialogu może być burzenie uprzedzeń, leczenie starych ran, rozwiązywanie konfliktów, budowanie mostów ponad różnicami.

Słowa te bardzo szczególnie brzmiały wobec tych, którzy kształtują umysły, serca oraz dusze dzieci i młodzieży. Nauczyciele i katecheci mieli jasne wskazanie, jak odpowiedzialnie prowadzić uczniów w duchu „Fides et ratio”, uczniowie z kolei mogli poznać autentyczne kryterium oceny swego rozwoju intelektualnego i duchowego.

Po modlitwie, podczas spotkania w auli kurialnej, biskup dziękował nauczycielom, katechetom i wychowawcom za walkę nie tylko o umysł, ale i duszę młodego pokolenia. Zachęcał, by pedagodzy otwierali uczniów na dialog ze światem, ale jednocześnie by umieli i chcieli poznawać i chronić swoją tożsamość.

Natomiast uczniowie SP nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu, zgodnie z tym, co wyśpiewują w hymnie swojej szkoły: "BądźŸ odważny, silny i prawy/ sercem kieruj się/ Bóg, honor, miłośœć i ojczyzna/ poprowadzi cię" – w montażu słowno-muzycznym rozwinęli myśl przewodnią biskupiego słowa.