Tak zaczyna się deprawacja

Gość Świdnicki 44/2013

publikacja 31.10.2013 00:00

Bierność rodziców jest przyzwoleniem na krzywdę ich dzieci.

Konferencja Tomasza Terlikowskiego na temat absurdu i zła gender jest także do wysłuchania na stronie swidnica.gosc.pl Konferencja Tomasza Terlikowskiego na temat absurdu i zła gender jest także do wysłuchania na stronie swidnica.gosc.pl
Ks. Roman Tomaszczuk /GN

Symptomatyczne – z jednej strony „intelektualiści” zachwyceni gender, posyłający swoje dzieci do równościowych przedszkoli, powtarzający bełkotliwe i nienaturalne argumenty za „nijakością” dziecka, a z drugiej – normalni ludzie, niepchający się na „salony” i niepróbujący udawać kogoś, kim nie są, głosząc poprawne politycznie hasła. Zarówno ci pierwsi, jak i ci drudzy – to nie jest już tylko kwestia zmanierowanych metropolii, wielkomiejskich fanaberii i medialnych problemów. To jest konkret sąsiadów, koleżanek i kolegów z pracy i parafian, którym przekazuje się znak pokoju podczas niedzielnej Mszy św.

Echa z metropolii

Wrocław właśnie rozpoczyna kampanię informacyjną dotyczącą ideologii gender oraz związanej z nią edukacji seksualnej. Jednym z elementów tej kampanii są audycje w Radiu Rodzina odbieranym także w diecezji świdnickiej. – W ramach naszej działalności planujemy przeprowadzić: po pierwsze cykl audycji pod wspólnym tytułem „STOP seksualizacji naszych dzieci”, realizowany na antenie Radia Rodzina od 31 października 2013 r. do 30 stycznia 2014 r. w każdy czwartek o 21.30, na 98,1 FM w Świdnicy oraz 107,2 FM w Kotlinie Kłodzkiej lub on line przez stronę: www.radiorodzina.pl – informuje Danuta Stempniak ze stowarzyszenia Inicjatywa STOP seksualizacji naszych dzieci. – Po drugie zapraszamy na wykład pt. „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży”, odbędzie się on 26 listopada o 18.30 w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu – dodaje. Akcja jest sprowokowana przez nasilającą się w całej Polsce propagandę ideologii gender, która bez debaty społecznej oraz bez zgody rodziców jest wprowadzana do mediów, kultury, kin i co gorsza – placówek oświatowych w Polsce. Także niektóre przedszkola z terenu diecezji włączyły się w program „Równościowe przedszkole”, o czym już wkrótce szerzej będziemy informować na naszych łamach.

Przyczynek w walce

– Zachęcamy do dopytywania i interweniowania u dyrekcji placówek edukacyjnych o cel i podstawy prawne do szerzenia ideologii gender – mówi Joanna Kaptur z Fundacji Małżeństwo Rodzina działającej m.in. na rzecz promowania i obrony normalnej rodziny oraz naturalnych zasad budowania relacji międzyludzkich. – Dzisiaj rodzice są równoprawnymi partnerami wychowawców przedszkolnych, więc ich głos się liczy. Bierność w kwestii gender wynika najczęściej z ignorancji lub poddania się manipulacji środowisk lewicowych, dlatego cieszymy się, że przygotowano cykl audycji, które upowszechniają prawdę na temat gender i jej absurdalnych założeń – dodaje. Opowiada też o telefonach, jakie otrzymywali organizatorzy Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw od mieszkańców miasta, wyrażające żal, że wykład Tomasza Terlikowskiego pt. „Fakty czy skandal, czyli jak gender zmienia świat” nie był dostępny szerszemu gronu zainteresowanych, a tylko kongresowiczom. – Rozumiemy ich oczekiwania, dlatego zanim dostępna będzie książka z konferencjami 3. Kongresu Małżeństw i płyta z nagraniem wystąpień naszych wykładowców, już teraz można posłuchać wykładu pana Terlikowskiego. Umieściliśmy go bowiem na naszej stronie www.malzenstworodzina.pl – mówi Joanna Kaptur.

Poznać skład trucizny

W audycjach emitowanych na antenie Radia Rodzina specjaliści takich dziedzin, jak: filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, prawo i teologia oraz praktycy na co dzień współpracujący z dziećmi i młodzieżą w placówkach edukacyjnych będą informować słuchaczy, na czym polega przewrotność nowej ideologii, która staje się sztandarowym orężem lewicy w walce o globalną rewolucję społeczną i moralną. – Podpowiadamy rodzicom, jak sobie radzić z tymi zagrożeniami oraz jak skutecznie wspierać rozwój dzieci przez dobre programy profilaktyczne – mówi Danuta Stempniak. – Wszystkie audycje po wyemitowaniu na antenie będą do pobrania ze strony www.zdrowa-rodzina.org.pl oraz www.stop-seksualizacji.pl. Zachęcamy też do udziału w spotkaniu na żywo w auli PWT we Wrocławiu. Podczas tych warsztatów będziemy mówić o tym, jakie są plany wprowadzenia obowiązkowej edukacji seksualnej w Polsce, jakie konsekwencje powoduje seksualizowanie dzieci od najmłodszych lat, jakie organizacje w Polsce już teraz realizują elementy tego programu w przedszkolach i szkołach – mówi i podsumowuje: – Wierzymy, że rodzice ostrzeżeni przed zagrożeniem oraz świadomi swoich praw będą czynnie bronić dzieci przed zagrożeniem, jakim jest seksualizacja najmłodszego pokolenia.

Kilka postulatów gender

• Ideologia gender pojawiła się w kręgach bardzo radykalnego feminizmu w latach 70. i 80. XX w. W 1995 r. podczas światowej konferencji ludnościowej w Pekinie zaproponowano tę ideologię jako obowiązującą w polityce społecznej i ekonomicznej poszczególnych krajów. Od tego czasu jest aplikowana w życiu społecznym.

• Gender jest niechętnie definiowane nawet przez jego protagonistów. Przeważają twierdzenia opisowe, które dowodzą, że nie płeć biologiczna determinuje to, czy dana osoba jest mężczyzną czy kobietą, ale „rodzaj” – gender oznaczający tożsamość psychiczną, kulturową, wybraną, a nie zdeterminowaną przez poczęcie i urodzenie. Prowadzi to do idei zamienności płci, do zmniejszania różnic płciowych, skoro są to tylko wyuczone role.

• Gender promuje rozszczepienie pomiędzy ciałem a świadomością człowieka. Z kolei ciało, gdy nie jest zintegrowane ze świadomością, jest traktowane jako swego rodzaju surowiec, który można kształtować według swoich upodobań. Ideologia gender odrzuca więc determinację płciową i uważa, że decydująca powinna być płeć kulturowa, czyli ta determinacja, którą sami tworzymy.

• Celem gender jest obalenie stereotypów dotyczących płci, które rzekomo są podstawą do uprzedzeń społecznych, a w efekcie – do zanegowania tradycyjnego modelu rodziny.

• Gender najbardziej uderza w kobietę. Według założeń tej ideologii kobiety są pokrzywdzone, bo „skazane” na wykonywanie swojej roli matki i żony. Dąży się więc do maskulinizacji kobiety. W efekcie sprowadza się kobietę do tego, by mogła zastąpić mężczyznę.

Więcej na: swidnica.gosc.pl