Zmarł ks. infułat Władysław Bochnak

Jędrzej Rams

publikacja 01.11.2014 18:35

Kapłan odszedł do Pana rano w uroczystość Wszystkich Świętych.

Zmarł ks. infułat Władysław Bochnak Śp. ks. prof. dr hab infułat Władysław Bochnak (1934-2014) Jędrzej Rams /Foto Gość

Legnicka Kuria Biskupia wydała komunikat tej treści:

Rankiem, 1 listopada, w Szpitalu Wojewódzkim w Legnicy odszedł do Domu Ojca zaopatrzony Sakramentami Świętymi Ksiądz Infułat prof. dr hab. Władysław Bochnak, emerytowany prepozyt Kapituły Katedralnej i proboszcz parafii katedralnej w Legnicy, 

Polecamy Zmarłego Kapłana Bożemu Miłosierdziu, zwłaszcza podczas sprawowanej Eucharystii.

Szczegóły związane z pogrzebem zostaną przekazane w poniedziałek.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie,
a światłość wieczna niechaj Mu świeci!

† Marek Mendyk
Wikariusz Generalny

Legnica, uroczystość Wszystkich Świętych, 2014 r.

 

Śp. ks. Władysław Bochnak urodził się w 1934 roku w Groniu. Święcenia prezbiteratu przyjął 14 sierpnia 1960 roku we Wrocławiu.

Pracę kapłańską rozpoczął jako wikariusz w Miliczu (1960-1963), następnie pracował w Chojnowie (1963-1965) oraz w parafii Świętej Trójcy w Legnicy.

W latach 1968-1971 był proboszczem w Bogatyni. Był też diecezjalnym duszpasterzem ludzi chorych oraz diecezjalnym dyrektorem charytatywnym.

W 1974 roku uzyskał magisterium Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w 1984 doktorat  Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W 1988 roku został proboszczem parafii pw. świętych Piotra i Pawła w Legnicy. Miał ją przygotować do pełnienia funkcji katedry dla przyszłej diecezji legnickiej.

Takie zadanie wyznaczył ks. Bochnakowi kard. Henryk Gulbinowicz. Ksiądz infułat znany był ze swoich umiejętności dyplomatycznego rozwiązywania trudnych spraw.

Dar przydał się m.in. podczas rozmów z radzieckimi wojskowymi, którzy wówczas stacjonowali w Legnicy. To od nich powstająca diecezja legnicka miała przejąć mienie, m.in. dzisiejszy budynek Caritas, Wyższego Seminarium Duchownego czy rezydencję biskupów legnickich.

Kapłan odegrał ważną rolę m.in. podczas przygotowań do przyjazdu do Legnicy Jana Pawła II 2 czerwca 1997 roku.

Ks. Władysław Bochnak proboszczem parafii katedralnej był do 2011 roku. W tym samym czasie wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej oraz pracował w Legnickiej Kurii Biskupiej.

Był duszpasterzem policji oraz wojska, z jego inicjatywy powstało też Bractwo Świętego Józefa.

Posiadał tytuł doktora habilitowanego i profesora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W roku 2004 wyróżniony przez władze miejskie Legnicy tytułem Honorowego Obywatela Miasta.