Opiekun Rodzin dla całej diecezji

Mirosław Jarosz

publikacja 23.03.2015 19:42

Bp Ignacy Dec ustanowił 22 marca w Bolesławowie Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin.

Opiekun Rodzin dla całej diecezji Figura św. Józefa znajdująca się w ołtarzu głównym towarzyszy miejscowej wspólnocie od ponad 300 lat Mirosław Jarosz /Foto Gość

Nie w Świdnicy, gdzie paulini opiekują się kościołem pw. św. Józefa i nie w Wałbrzychu, gdzie aż dwie parafie są pod takim tytułem (jedna Robotnika a druga Oblubieńca), ale w niewielkim Bolesławowie ustanowiono sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin. Mały kościół ukryty na krańcu diecezji, w cieniu Śnieżnika jest pełen uroku i dla wszystkich czcicieli św. Józefa będzie prawdziwą radością pielgrzymowanie do tego miejsca. Niepowtarzalna przyroda oraz cisza tego miejsca to wielki walor.

Okazją do ogłoszenia dekretu o ustanowieniu nowego sanktuarium w diecezji świdnickiej były uroczystości odpustowe ku czci św. Józefa Oblubieńca NMP. Bp Ignacy Dec napisał w dekrecie m.in.: "Niech św. Józef stanie się dla wszystkich szczególnym nauczycielem uczestnictwa w mesjańskiej misji Chrystusa, która jest w Kościele udziałem każdego i wszystkich: małżonków i rodziców, ludzi żyjących z pracy rąk, czy jakiejkolwiek innej pracy, osób powołanych do życia kontemplacyjnego jak i do apostolstwa. Wstawiennictwo i przykład św. Józefa są szczególnie drogie i bliskie dla duszpasterza i wiernych parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Bolesławowie. Od wielu lat w parafii rozwija się żywy kult opiekuna Kościoła i rodzin. Mając na względzie potrzeby duchowe wszystkich pielgrzymujących do św. Józefa Oblubieńca i Jego wizerunku, a także prośbę miejscowego proboszcza niniejszym dekretem ustanawiam sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin w kościele parafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Bolesławowie."

Obecny Bolesławów wyrósł setki lat temu dzięki górnikom wydobywającym rudy metali. W 1675 r. górnicy postawili na miejscu drewnianego, piękny kościół murowany poświęcając go św. Józefowi. W 1710 r. w ołtarzu głównym stanęła figura patrona, która znajduje się tam do dziś. Do 1946 r. Bolesławów był miastem, o czym świadczy znajdujący się w centrum wsi rynek i samodzielną parafią do której należały wioski: Stara Morawa, Nowa Morawa, Kamienica, Kletno, Młynowiec i Janowa Góra. Po wojnie miejscowość zdegradowano do rangi wsi, a parafię przyłączono do Stronia Śląskiego.

– Dawniej kult św. Józefa był tu bardzo żywy – tłumaczy proboszcz, ks. Krzysztof Kauf. – Obecnie znowu się odradza. Nie tylko wśród tutejszych mieszkańców, ale i ludzi, którzy przyjeżdżają niemal z całego kraju, szukając w tych górach ciszy i spokoju. Coraz chętniej pojawiają się także grupy, które w naszej miejscowości odbywają rekolekcje. Od trzech lat znowu jesteśmy samodzielną parafią. Nabożeństwo do św. Józefa jest w kościele odprawiane w każdy wtorek przed Mszą św. Zawierzana jest parafia, jej rodziny i wszyscy, którzy tu przyjeżdżają odpoczywać. Już tworzy się Bractwo św. Józefa. Niewątpliwie ustanowienie sanktuarium wzmoże kult Opiekuna Rodzin.