Pasja - Słowo Boże i muzyka

xrt

publikacja 01.04.2015 21:44

Dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu, Miastu Świdnica i Starostwu Powiatowemu w Świdnicy w katedrze zabrzmiała przejmująca muzyka autorstwa metropolity Wołokołamskiego.

Pasja - Słowo Boże i muzyka Przemysław Jastrząb podczas wykonywania swojej partii solowej ks. Roman Tomaszczuk /Foto Gość

Metropolita Hilarion to nie tylko przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Stosunków Cerkiewnych Patriarchatu Moskiewskiego, ale także kompozytor. Jego "Pasja wg św. Mateusza" została wykonana 1 kwietnia w świdnickiej katedrze. "W mojej Pasji, być może w jakimś stopniu, w swojej skromnej mierze - udało mi się wcielić w życie marzenie wielkiego rosyjskiego kompozytora Glinki, połączyć zachodnią fugę z rosyjskim śpiewem cerkiewnym" - napisał we wstępie do dzieła.

Muzyka, którą skomponował metropolita zabrzmiała dzięki Orkiestrze Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu oraz chórzystom: Chóru Prawosławnego "Oktoich", Chóru Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Chóru Uniwersytetu Wrocławskiego "Gaudium", którymi dyrygował Alan Urbanek. Natomiast partie solowe wykonali: ks. Grzegorz Cebulski (baryton), Paulina Boreczko-Wilczyńska (sopran), Anna Wilczyńska )mezzosopran), Przemysław Jastrząb (tenor liturgiczny) Marcin Czopka (tenor, w zastępstwie zapowiadanego ks. Zdzisława Madeja), Bogdan Makal (bas). 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: abp Jeremiasz, Prawosławny Ordynariusz Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej oraz bp Ignacy Dec, Biskup Świdnicki.