Posłuchajcie syna mego

Gość Świdnicki 18/2015

publikacja 29.04.2015 00:00

Zakonnicy szukają razem z Matką Bożą odpowiedzi na pytanie o przyszłość życia zakonnego.

 Maryja łączy zakonników – franciszkanin o. Emanuel Żak i jezuita o. Andrzej Nowak w trakcie przekazywania sobie częstochowskiego wizerunku Maryi Maryja łączy zakonników – franciszkanin o. Emanuel Żak i jezuita o. Andrzej Nowak w trakcie przekazywania sobie częstochowskiego wizerunku Maryi
Mirosław Jarosz /Foto Gość

Od 17 kwietnia do 4 maja mamy świdnicki etap ogólnopolskiej peregrynacji obrazu Matki Bożej w częstochowskim wizerunku po klasztorach zakonów męskich. Peregrynacja będzie trwała trzy lata i jest przygotowaniem do 1050. rocznicy Chrztu Polski, która przypadnie w 2016 roku. Obecnie jest też duchowym wsparciem zakonników w przeżywanym właśnie Roku Życia Konsekrowanego. Peregrynująca kopia jest o tyle szczególna, że ma swoją niezwykłą historię. Ponad 50 lat temu ten częstochowski wizerunek Maryi ofiarował zakonnikom Prymas Tysiąclecia sł. Boży Stefan kard. Wyszyński. Na odwrocie zachowała się własnoręcznie napisana przez prymasa Wyszyńskiego kartka papieru z przesłaniem do zakonników. Zainicjował on tym samym czas przygotowania do świętowania Milenium Chrztu Polski. To był trudny okres w dziejach naszego kraju i polskiego Kościoła. Biskupi wskazali wówczas drogę dla uratowania Kościoła w Polsce – postanowili oddać się w dłonie Maryi.

Odpowiedź na grzechy zakonne

Pół wieku, które upłynęło od tamtej peregrynacji, przyniosło wiele zmian, zarówno w wymiarze życia społeczno-politycznego, jak i kościelnego w kraju i na całym świecie. Nigdy wcześniej proces zmian nie dokonywał się tak szybko i tak głęboko. Biorąc to pod uwagę władze Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce postanowiły powtórzyć peregrynację kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. W liście, który przewodniczący KWPZM o. Jacek Waligóra OFMCap napisał na jej rozpoczęcie, wskazuje wiele nowych zagrożeń, jakie zaczęły uderzać także w przedstawicieli życia konsekrowanego. – Indywidualizm, samorealizacja za wszelką cenę, dyktatura relatywizmu, konsumizm i hedonizm, dominujące we współczesnej kulturze, przenikają niestety do życia naszych wspólnot i mają bezpośredni wpływ na naszą mentalność – przekonuje o. Jacek Waligóra. – Owocem tego zjawiska jest nowa wizja życia zakonnego, która niekoniecznie odpowiada ideałowi wspólnoty ewangelicznej. W wielu współbraciach rodzi się pytanie o jutro życia zakonnego, a wręcz obawa przed utratą tożsamości. Odpowiedzi na te pytania i lęki chcemy ponownie szukać razem z Maryją w Ewangelii. Peregrynacja ma być dla osób konsekrowanych czasem nawrócenia i wsłuchiwania się w Maryję. Zakonnik kończy swój list życzeniem: „Niech obecność Maryi w naszych domach sprawi, że cud przemiany serc zaowocuje postawą słuchania i wiary w Syna; niech da nam siłę i odwagę do szukania coraz głębszej odpowiedzi na nasze powołanie wśród Ludu Bożego”.

W sercu i na horyzoncie

– Znakomite wskazówki, jak mamy radzić sobie w szybko zmieniającym się świcie, daje nam papież Franciszek – mówi o. Radosław Zięzio SSCC, przełożony klasztoru „Christus Rex” w Polanicy-Zdroju, który jako przedstawiciel zakonów męskich diecezji świdnickiej na Rok Życia Konsekrowanego, koordynuje nasz etap peregrynacji. – Papież nam powiedział, żeby życie zakonne umieścić w sercu Kościoła, czyli tam, gdzie są ludzie, i na rozległych horyzontach, czyli wszędzie, gdzie są ludzie. Nawet, jeżeli są po za Kościołem. Nie chodzi o to, by wychodząc do ludzi, opuścić klasztory, ale uświadomić im, że życie zakonne jest obecne w życiu codziennym świata. Druga sprawa, którą nakazuje nam papież, to przebudzenie świata życiem zakonnym. Jest to prorockie przesłanie życia zakonnego. Chodzi o to, by pokazać ludziom kontemplacyjny, nadprzyrodzony charakter życia. Obudzić ich z życia ziemskiego. To oczywiście wymaga przebudzenia samego siebie.

Wspomnienia, pasja i nadzieja

– Ta peregrynacja jest dla nas momentem rozmodlenia przed wizerunkiem Maryi i dziękczynienia za wszystkie dary łaski – mówi o. Wacław Chomik, gwardian klasztoru franciszkanów w Kłodzku. –  Ten czas jest potrzebny po to, byśmy mogli jak mówi papież Franciszek „wspominać przeszłość z wdzięcznością, przeżywać teraźniejszość z pasją i iść do przodu z nadzieją”. Matka Boża jest pierwszą pielgrzymującą w Kościele, człowiekiem wiary, i my idziemy za Nią z nadzieją. – Św. Franciszek również w trudnych chwilach zawsze kierował się do Maryi w kapliczce Porcjunkula w Asyżu – dodaje o. Emanuel Żak, proboszcz franciszkańskiej parafii MB Różańcowej w Kłodzku – Dziś ta wizyta Maryi w naszym klasztorze też jest okazją do przemyślenia swojego postępowania. W Polsce jest 61 zakonów męskich, liczących w sumie 13 tys. członków. Obraz rozpoczął swoją wędrówkę po Polsce dwa lata temu od klasztoru kapucynów w Częstochowie. W diecezji świdnickiej pierwszym miejscem nawiedzenia było sanktuarium MB Strażniczki Wiary w Bardzie i klasztor ojców redemptorystów. Tam na powitaniu pojawili się przedstawiciele wszystkich zakonów męskich naszej diecezji. Dalej Maryja idzie do kolejnych klasztorów i domów zakonnych na ziemi kłodzkiej. Przez Ząbkowice Śląskie trafi 1 maja do świdnickiego domu ojców paulinów, gdzie zakończy się nasz etap peregrynacji. 4 maja obraz zostanie przekazany diecezji wrocławskiej. Mirosław Jarosz

Będę dla was Matką

Tekst, napisany własnoręcznie przez kard. Wyszyńskiego, z tyłu obrazu, jako przesłanie Maryi do zakonników: Przyjmijcie mnie w Waszym Betlejem zakonnym, jako Dziewicę Wspomożycielkę i Świętą Bożą Rodzicielkę, która dała Światu Syna Bożego, a Waszym Gospodom zakonnym chce dać Synów, w licznych powołaniach, ku Radości Waszej, ku Chwale Bożej, ku rozrostowi Kościoła Chrystusowego! Będę dla Was Matką niezwykle płodną, będę Waszym Pokojem i Miłością, będę Waszym Bogactwem i Mądrością, Waszym Rozrostem i Wytrwaniem. Na Dzień Nawiedzenia Panienki Jasnogórskiej błogosławię całemu Domowi. + Stefan Kard. Wyszyński, prymas Polski. Warszawa, Kaplica Domu Prymasowskiego, 7 III 1963 r.