Balkon zachowany


ks. Roman Tomaszczuk

|

Gość Świdnicki 35/2015

publikacja 27.08.2015 00:00

Ta ekipa ma już poważne zasługi w przywracaniu blasku tej świątyni.

Dorota Osman podczas prac konserwatorskich Dorota Osman podczas prac konserwatorskich
Ks. Roman Tomaszczuk /Foto Gość

Trwa renowacja fresków, które pokrywają fragment ściany nawy głównej katedry. Przetarg na prace wygrała firma konserwatorska Piotr Białko z Krakowa.
– Malowidło jest w lepszym stanie niż to nad emporą muzyczną – mówi Marta Walczyńska, odpowiadająca za techniczną stronę przedsięwzięcia (taki artystyczny kierownik budowy).

– Pracujemy tu od lat, dlatego znamy to wnętrze bardzo dobrze, Niezmiennie cieszymy się, że możemy tu wciąż wracać, żeby odkrywać piękno tej świątyni i przywracać blask, jaki został ukryty pod patyną czasu i działalności poprzednich konserwatorów – dodaje.
Tak jak w przypadku wcześniejszych prac nad freskami, również teraz, choć w mniejszym stopniu, malowidło trzeba oczyścić z retuszy i przemalowań, jakich dokonano podczas dużego remontu katedry w latach 60. ubiegłego wieku. – Główny problem jest to, że wtedy używano farb na bazie polioctanu, które z czasem zmieniły substancję malowidła, co skutkuje m.in. mocnym pociemnieniem obrazu – wyjaśnia Dorota Osman, także konserwator sztuki, pracująca od lat w katedrze. – Dolne partie fresku, z iluzorycznym balkonem, są w dobrym stanie, jednak im wyżej, tym gorzej – dodaje. 
Katedralne freski pochodzą z okresu barokizacji gotyckiego kościoła, jakiej dokonali jezuici w XVIII stuleciu. – Przyjrzeliśmy się z bliska freskom i odkryliśmy, że w najjaśniejszych miejscach namalowanych sztukaterii są złocenia. Nie wiadomo jeszcze, czy należą one do pierwotnej malatury, czy zostały dodane później. Badamy tę sprawę, ale może się okazać, że będziemy je przywracać, co może dać całkiem ciekawy efekt – dodaje Marta Walczyńska.
Termin wykonania zaplanowanych prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych upływa w październiku i zostanie dotrzymany. Kierownikiem prac konserwatorskich jest Eliza Buszko.