W imię własnej przyszłości

xrt

publikacja 06.12.2015 08:46

Wzięli udział w konferencji o sprawach sprzed 50 laty - poznali korzenie.

W imię własnej przyszłości Podczas konferencji w Książu zabrzmiał także hymn ŚDM w Krakowie ks. Roman Tomaszczuk /Foto Gość

Na zakończenie międzynarodowej konferencji poświęconej osobie kard. Bolesław Kominka (zm. w 1974 r.) młodzież z wolontariatu ŚDM w imieniu młodzieży zebranej 5 grudnia w Zamku Książ w Wałbrzychu wystosowała przesłanie do rówieśników na całym świecie. 

Młodzie odwołali się do listów jakie 50 lat temu wymienili ze sobą biskupi polscy i niemieccy. - Chcemy tym wielkim wspólnym 50-letnim dorobkiem następców Apostołów, naszych przodków i rodziców, który wypływa z głębi naszej wiary - w duchu Ewangelii - dzielić się z naszymi rówieśnikami na całym świecie i zaprosić ich do współpracy - deklarowali. 

W dalszej części przesłania młodzi podkreślali, że historyczna wymiana listów "stanowiła zbliżenie nie tylko pasterzy Kościoła w Niemczech i w Polsce, ale przede wszystkim milionów katolików polskich i niemieckich podzielonych granicą na Nysie i Odrze". Deklarowali też pamięć o kard. Bolesławie Kominku i zaangażowanie na rzecz pojednania i pokoju pod jego patronatem. "Dziękujemy przede wszystkim Bogu za wielkie dary wolności, pokoju i solidarności. Prosimy Go, by te dary przyjęli wszyscy ludzie i je wprowadzali w życie w duchu prawdy i miłości oraz budowy przyszłości w pokoju". 

Poza tym w przesłaniu znalazły się słowa o sensie i źródle pokoju na ziemi ("Pokój jest darem Boga i dziełem umysłów, serc i rąk ludzi dobrej woli") oraz inwokacja do Królowej Pokoju. 

Na zakończenie wyznali świadomi, że w końcu przejmą odpowiedzialność za Kościół, państwa i przyszłość świata. "Chcemy być obrońcami życia i twórcami pokoju. Opierać się będziemy przemocy. Będziemy inwestować nasza energię w braterskie spotkania ponad granicami państw, w bezinteresowną służbę najbiedniejszym, rozumne zarządzanie środowiskiem naturalnym, i umacnianie jedności rodziny ludzkiej - w duchu ewangelii świętej". 

Wolontariusze nie tylko byli uczestnikami konferencji,a le pomagali także w jej przeprowadzeniu.