Energia za darmo

Mirosław Jarosz

|

Gość Świdnicki 50/2015

publikacja 10.12.2015 00:00

Kiedy otrzymujemy kolejny wysoki rachunek za prąd i ogrzewanie trudno nam uwierzyć, że wokół nas jest więcej darmowej energii, niż jesteśmy w stanie jej zużyć. Jak zatem jej zaczerpnąć?

 Pod koniec listopada w CTE odbyła się konferencja dotycząca fotowoltaiki, na którą przybyło ok. 300 osób Pod koniec listopada w CTE odbyła się konferencja dotycząca fotowoltaiki, na którą przybyło ok. 300 osób
Mirosław Jarosz /Foto Gość

Pod koniec listopada przy Centrum Technologii Energetycznych (CTE) w Świdnicy otwarto pionierską instalację fotowoltaiczną. Służy do badań, testów i demonstracji. To największe w Polsce laboratorium energii słońca powstało jako efekt unikatowej metodyki wypracowanej przez ekspertów z Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej oraz świdnickiego ośrodka CTE. Celem tego przedsięwzięcia jest odpowiedź na pytanie, jak w warunkach typowego dla Polski klimatu i nasłonecznienia wytwarzać energię ze słońca w sposób najbardziej racjonalny i korzystny. A okazuje się, że za sprawą niebywałego postępu technicznego w dziedzinie technologii solarnych, sposobów i rozwiązań jest więcej, niż byśmy mogli się spodziewać.

Dla wszystkich

Obecnie darmowy prąd ze słońca może mieć praktycznie każdy, kto na swoim domu zainstaluje instalację fotowoltaiczną. Ostatnio tematem zainteresowały się samorządy lokalne, które widzą w fotowoltaice możliwość obniżenia kosztów swojej działalności, a nawet możliwość zarobku. Z tego samego powodu spore zainteresowanie widoczne jest wśród księży, którzy chcieliby instalacje fotowoltaiczne zainstalować w swoich parafiach. – Wszystkie grupy odbiorców mogą być użytkownikami instalacji i systemów prosumenckich oraz beneficjentami dotacji do inwestycji w mikroinstalacje prosumenckie – wyjaśnia Marek Rybiański z Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy. – Kompletny system instalacji fotowoltaicznej dla budynku jednorodzinnego może mieć moc 3–5 kW. Koszt komponentów oraz usługi montażu to 20–40 tys. zł. Dostępny jest więc niemal dla każdego, tym bardziej że obecnie są rozmaite formy dopłat. Jest program „Prosument” wdrażany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dopłaca 40 proc. do kosztów systemu. Natomiast droga do najkorzystniejszej formy dotacji prowadzi przez Regionalny Program Operacyjny. Tam maksymalny poziom dotacji to 85 proc. kosztów.

Bardziej plebania niż kościół

Dzięki instalacji fotowoltaicznej prywatny użytkownik budynku może ograniczyć albo całkowicie uniknąć kosztów zakupu energii, a dodatkowo wyprodukowaną nadwyżkę spieniężyć. Umożliwią to wchodzące od stycznia 2016 r. nowe przepisy ustalające taryfy gwarantowane. W parafiach panele fotowoltaiczne można zamontować na budynkach gospodarczych, plebanii, a czasem nawet na kościele. – Tu jednak mogą się pojawić problemy – wyjaśnia Marek Rybiański. – Kościoły są na ogół obiektami zabytkowymi, konserwator zabytków może się nie zgodzić, by instalować na nich systemy paneli słonecznych. Poza tym specyfika zużycia energii elektrycznej przez kościoły jest taka, że ciężko sposób wytwarzania zgrać ze zużyciem. Marek Rybiański powiedział jednak, że są rozwiązania w zakresie systemów paneli, które integruje się z budynkami. Są one wtedy niemal niewidoczne. Moduły fotowoltaiczne traktuje się jako detale architektoniczne. W przypadku kościołów lepiej jednak jest szukać rozwiązań już na etapie projektowym. Późniejsze „dokładanie” paneli może wprowadzić chaos do dość – na ogół – konserwatywnej architektury świątyń.

Jak zacząć?

Centrum Technologii Energetycznych jest projektem Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy będącego pozarządową organizacją ekspercką, pełniąca rolę dystrybutora technologii i innowacji. Jest jednym z największych inicjatorów i propagatorów wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii i technologii energooszczędnych w Polsce od przeszło 20 lat. Stowarzyszenie działa na rzecz racjonalnego wykorzystania energii i nowoczesnych technologii przez użytkowników prywatnych domów, przez gminy, powiaty oraz regiony. Jeżeli ktoś jest zainteresowany OZE, ale nie wie od czego ma zacząć, może zgłosić się do świdnickiego CTE. – Na pewno pomożemy – zapewnia Marek Rybiański. – Można u nas uzyskać informację o źródłach dofinansowania i rozwiązaniach technicznych, zobaczyć różne rodzaje instalacji i systemów PV. Warto korzystać z dni otwartych, które organizujemy, oraz różnych spotkań grupowych. Te rzeczy są najczęściej bezpłatne. W Centrum można też uzyskać usługę audytu energetycznego. Chodzi o wyliczenie rocznego zużycia oraz sposobu użytkowania energii dla konkretnego obiektu. Określana jest potrzebna moc, sprawdzane techniczne warunki wykonania systemu PV, itp. Można też wykonać szczegółową koncepcję systemu wraz z doborem efektywnych komponentów. Takie usługi mogą sporo kosztować, ale często ze względu na udział CTE w różnych programach można uzyskać je także nieodpłatnie.

Słowniczek nowych technologii

Panele fotowoltaiczne (PV) – przekształcają światło w energię elektryczną. Kolektory słoneczne – przekształcają światło w energię cieplną. Wykorzystywane są najczęściej do podgrzewania wody. Pompa ciepła – urządzenie, które potrafi ciepło rozproszone w naturze (ziemi, wodzie lub powietrzu) skondensować tak, by można je było wykorzystać np. do ogrzania domu. Prosument – to połączenie słów producent i konsument. Wraz z rozwojem nowych technologii elektrycznych konsument prądu coraz częściej staje się jego producentem. Odnawialne Źródła Energii (OZE) – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.