Gotowi na więcej

ks. Roman Tomaszczuk

|

Gość Świdnicki 45/2016

publikacja 03.11.2016 00:00

Kult zupełnie lokalny promieniuje teraz na całą diecezję.

Ojciec Samuel Pacholski otrzymał Pierścień św. Stanisława. Ojciec Samuel Pacholski otrzymał Pierścień św. Stanisława.
Ks. Roman Tomaszczuk /Foto Gość

W diecezji przybyło kolejne miejsce, w którym oddawany będzie szczególny kult św. Józefowi – tym razem dzięki podniesieniu kościoła parafialnego pw. św. Józefa do rangi sanktuarium diecezjalnego (w Bolesławowie istnieje już sanktuarium regionalne). Do tego dnia parafianie i mieszkańcy Świdnicy przygotowywali się najpierw przez nowennę miesięcy.

Każdego 19. dnia miesiąca o. Augustyn Pelanowski OSPPE odprawiał Mszę św., głosił słowo Boże i konferencję poświęconą osobie św. Józefa. Przekonywał, że ten „milczący” na kartach Ewangelii święty ma wiele do powiedzenia współczesnym katolikom, szczególnie mężczyznom. Natomiast bezpośrednim przygotowaniem do 25 października były misje święte, skierowane głównie do parafian, dla których ten czas wiązał się z jubileuszem 70-lecia istnienia parafii. Misje głosił o. Paweł Stępkowski, paulin, przełożony klasztoru Yuste w Hiszpanii. Podczas Mszy św. jubileuszowej dekret ustanawiający sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin odczytał ks. Edward Szajda, dziekan dekanatu Świdnica-Zachód. W tekście biskupiego dokumentu jest napisane, że kustoszem sanktuarium jest każdorazowy proboszcz parafii, który ma „wszystkim posługującym i nawiedzającym sanktuarium zapewnić obfitsze środki zbawienia”. – Od dzisiaj podejmujemy to z wielką odpowiedzialnością, dlatego prosimy księdza biskupa, by poświęcił nowy konfesjonał, który będzie służył wiernym jako miejsce sprawowania sakramentu miłosierdzia nie tylko przed Mszą św., ale także w innym czasie, szczególnie w godzinie miłosierdzia – zapowiedział o. Samuel Pacholski, którego biskup w dowód zasług dla Kościoła odznaczył Pierścieniem św. Stanisława. Listy gratulacyjne przekazali także: o. Arnold Chrapkowski, generał zakonu paulinów, oraz luterański biskup Waldemar Pytel. Generał wyraził przekonanie, że dzięki ożywionemu kultowi św. Józefa „wierni będą prowadzeni przez sakramenty do przemiany życia oraz do dojrzałości świadectwa chrześcijańskiego”, a paulini „jeszcze bardziej zwiążą swoją zakonną posługę z wiernymi i kapłanami diecezji świdnickiej”. W imieniu władz miasta gratulacje przekazała Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.