Żyj aktywnie. Kościołem

Mirosław Jarosz

|

Gość Świdnicki 10/2017

publikacja 09.03.2017 00:00

To ma być droga od relacji „ja – Bóg” do apostolstwa świeckich we wszystkich środowiskach, do których trafiają katolicy.

Klaudia Chętkowska i Dawid Okarma już zapisali się na zajęcia Społecznej Akademii Liderów. Klaudia Chętkowska i Dawid Okarma już zapisali się na zajęcia Społecznej Akademii Liderów.
Mirosław Jarosz /Foto Gość

Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej, Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej i Rada do spraw Apostolstwa Świeckich naszej diecezji, przy poparciu bp. Ignacego Deca, tworzą Społeczną Akademię Liderów.

Chęci nie wystarczą

– Obserwuję w środowisku katolickim liderów i działaczy, którzy próbują realizować wiele ambitnych zadań – mówi Magdalena Jarosz, prezes diecezjalnej Akcji Katolickiej. – Często mają dużo dobrych chęci i zaangażowania, są pobożni, wrażliwi religijnie, jednak nie dysponują wystarczającą wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami, by móc swoje zamierzenia zrealizować. Właśnie dla nich jest Społeczna Akademia Liderów. Do działania potrzebne są: pomysł, czas, pieniądze i ludzie. Myślę, że na tych zajęciach każdy się dowie, jak to wszystko zgrać. Wykładowcami będą znane osoby m.in. z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Collegium Nobilium Opoliense i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Na szkoleniach uczestnicy dowiedzą się, jakie kompetencje i umiejętności powinni mieć liderzy społeczni. Będą zajęcia z komunikacji interpersonalnej, umiejętności angażowania innych do współpracy, planowania działań i tworzenia projektów, a także prezentowania działalności społeczeństwu. To również wiedza na temat samorządu lokalnego i spotkania z osobami, które już mają spore osiągnięcia jako liderzy katoliccy. Zajęcia będą nie tylko w formie wykładów, ale także ćwiczeń i warsztatów.

Nowe elity

Obserwując zaangażowanie katolików w życie społeczne, często można jedynie ponarzekać. SAL jest krokiem naprzód. – Chcemy budować nową elitę Kościoła – mówi ks. Sławomir Augustynowicz z Rady do spraw Apostolstwa Świeckich Diecezji Świdnickiej. – Ludzie związani z Kościołem najczęściej koncentrowali się na budowaniu relacji „ja – Bóg” i zagadnieniach związanych z nawróceniem. W relacji „ja – wspólnota” jest wiele do zrobienia. Tu chodzi o lokalne wspólnoty małych ojczyzn, parafii, diecezji. Dzieje się tak dlatego, że nikt nas dotychczas nie uczył, jak angażować się w dzieła społeczne i podejmować dzieła apostolskie. Boimy się tego, bo nie mamy warsztatu. Ksiądz Augustynowicz widzi szansę zmiany tej sytuacji. – Społeczna Akademia Liderów może być przestrzenią budującą środowisko według chrześcijańskich wartości, budującą relacje, ułatwiającą wymianę dobrych pomysłów i podejmowanie pewnych dzieł zespołowo.

Nie dla wszystkich

Idea nie jest całkiem nowa. Nawiązuje do czasów przedwojennych, kiedy w Polsce działało wiele organizacji kościelnych i były one silne, a ludzie związani z Kościołem byli promotorami rozwoju środowisk lokalnych. Wymordowanie tych elit w czasie wojny, a następnie długie lata komunizmu zepchnęły całą sferę życia związanego z Kościołem do zakrystii. Unikanie mówienia o swej wierze wśród osób publicznych jest standardem, przyznawanie się do Jezusa – rzadkością. Tymczasem to liderzy mają największy wpływ na osoby, z którymi się stykają i które prowadzą. – Ta Akademia nie jest dla wszystkich. Nie jest dla tych, którzy nie chcą angażować się w życie społeczne, którzy chcą jedynie brać i przeżyć życie egoistycznie – wylicza ks. Augustynowicz. – Jest dla tych, którzy chcą czynić dobro dla drugiego człowieka w sposób zorganizowany, którzy chcą zmieniać oblicze ziemi, kształtować nowe pokolenia i nowe środowiska o nowej jakości. – Chciałabym się na tych zajęciach nauczyć, jak pociągnąć innych do współpracy – mówi Anna Skup, która będzie uczestniczyć w zajęciach SAL. – Od jakiegoś czasu angażuję się w różne dzieła w swojej parafii, ale nie wiem, w jaki sposób mogłabym to rozwinąć. – Dotychczas katolicy często stali obok życia społecznego. Moim zdaniem powinno być więcej takich szkół liderów, by kształciły katolickich dyrektorów, samorządowców, szefów rozmaitych jednostek, w których będą promowane wartości chrześcijańskie – mówi Jacek Pawlik, katecheta w jednej z wałbrzyskich szkół, który także już wyraził chęć udziału w zajęciach SAL.

Społeczna Akademia Liderów – czas na zapisy

Roczny cykl szkoleń składa się z 12 spotkań, które obejmują prawie 100 godzin lekcyjnych. Zajęcia przewidują sześć bloków tematycznych: Komunikacja interpersonalna (20 godz.); Zarządzanie potencjałem ludzkim (20 godz.); Media (20 godz.); Samorząd (12 godz.); ABC wiary (12 godz.); w-Akcji (12 godz.). Zajęcia będą się odbywały w soboty, raz na miesiąc, w Świdnicy. Pierwsze z nich odbędą się 22 kwietnia tego roku, ostanie – 25 marca 2018 roku. Przewidywana grupa uczestników to ok. 40 osób. W szkoleniach mogą brać udział osoby pełnoletnie. Przedsięwzięcie nie ma charakteru komercyjnego, dlatego uczestnicy szkolenia pokrywają jedynie niewielką część kosztów. Roczna opłata wynosi 300 zł. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z biurem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej: tel. 570 237 631; e-mail: ak.swidnica@gmail.com.