Śladami joannitów

ks. Przemysław Pojasek

|

Gość Świdnicki 27/2017

publikacja 06.07.2017 00:00

Choć od obecności szpitalnego zakonu minęły wieki, ustanowiona w tym roku kapituła będzie o niej przypominać przez kolejne lata.

Wszyscy nowi kanonicy wraz z bp. Ignacym i bp. Adamem. Wszyscy nowi kanonicy wraz z bp. Ignacym i bp. Adamem.
ks. Przemysław Pojasek /Foto Gość

Historia Strzegomia, a przede wszystkim znajdującej się w nim bazyliki pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła niezwykle mocno przeplata się z działalnością jednego ze szpitalnych zakonów średniowiecza, a mianowicie z joannitami. To oni, otrzymując w XII w. miasto, zdecydowali się wznieść kościół, a następnie w XIV w. także drugą, dużo większą świątynię.

Ze względu na okazałość kościół stał się jednym z głównych obiektów kultu. Dopiero jednak w XXI w. doceniono znaczenie świątyni kolejnymi tytułami. 15 września 2002 r. św. Jan Paweł II wydał bullę, na której mocy otrzymała ona godność bazyliki mniejszej. Dokładnie 10 lat później, 22 października 2012 r., obiekt został wpisany na listę Pomników Historii. Pięć lat później bp Ignacy Dec podniósł tę świątynię do rangi kolegiaty, ustanawiając przy niej kapitułę kolegiacką. W jej skład weszli: kanonicy gremialni: prepozyt: ks. Marek Babuśka (Strzegom), dziekan: ks. Piotr Ważydrąg (Żarów), ks. Krzysztof Herbut (Piskorzów), ks. Robert Begierski (Bielawa), ks. Andrzej Ćwik (Konary), ks. Paweł Szajner (Mrowiny), ks. Stanisław Piskorz (Mieroszów), ks. Marek Krysiak (Jaroszów), jak również kanonicy honorowi: ks. Tadeusz Karasiewicz (Mysłaków), ks. Daniel Słowik (Sieroszów), ks. Witold Wojewódka (Świebodzice) i ks. Cezary Ciupiak (Bielawa). I tak od 13 kwietnia trwały przygotowania do uroczystej instalacji, którą zaplanowano na uroczystość patronalną parafii.

Uszyte historią

Jednym z ważniejszych elementów przygotowań było zaprojektowanie i uszycie strojów kanonickich. Tymi pracami w głównej mierze zajął się ks. Robert Begierski, który przygotował projekt i pokazał go biskupowi. Składał się z białego mantoletu obszytego czerwonymi sznurkami, czarnego biretu z różowym pomponem, jak również z dystynktorium i pierścienia. – Chcieliśmy, by wszystkie elementy stroju nawiązywały do historii tego miejsca. Mantolet jest swego rodzaju skróconym płaszczem joanickiego zakonu z wyszywanym charakterystycznym krzyżem na lewej piersi, który stał się motywem przewodnim. Znajduje się również na pierścieniu w kolorze niebieskim symbolizującym Maryję i na dystynktorium, gdzie po jednej stronie ma kolor czerwony, symbolizujący męczeństwo świętych apostołów Piotra i Pawła, a z drugiej niebieski, podobnie jak na pierścieniu. Po obu stronach są również tarcze z symbolami Maryi i apostołów – wyjaśnia ks. Robert Begierski. Dodaje też, że choć w Kościele nie stosuje się już mantoletów z kapturami, kapituła strzegomska zdecydowała się na ich posiadanie ze względu na historyczne nawiązania do dawnej, zakonnej tradycji tego miejsca.

Potrójna radość

Jak podaje Kodeks prawa kanonicznego: „Kapituła kanoników (…) kolegiackich jest to kolegium kapłanów, których zadaniem jest sprawowanie bardziej uroczystych czynności liturgicznych w kościele (…) kolegiackim” (kan. 503). W trosce o sprawowanie liturgii w strzegomskiej bazylice, jak również doceniając pracę kapłańską 12 księży, bp Ignacy nałożył im kanonickie stroje. Nie brakło też młodych, którzy w czasie Mszy św. przyjęli sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Połączenie tego wydarzenia z odpustem i instalacją nadało uroczystości historyczny charakter.