Skauci wrócili z obozu

Jarosław Komorowski

publikacja 15.07.2017 14:44

Ponad 150 Skautów Króla ze szczepów z całej Polski było na letnim obozie w Borach Tucholskich.

Polne kwiaty to najpiękniejszy prezent dla kogoś, kto kocha przyrodę Polne kwiaty to najpiękniejszy prezent dla kogoś, kto kocha przyrodę
Jarosław Komorowski

Od 1 do 14 lipca skauci mieli swoją bazę w Białej. "Święty Piotr. Bóg uzdalnia tych, których powołuje" - to hasło było inspiracją różnych obozowych zajęć. Pod czujnym i opiekuńczym okiem swoich instruktorów skauci uczestniczyli w biegu patrolowym poświęconym osobie i posłannictwu św. Piotra. Wyplatali też sieci, które następnie zarzucali na jeziorze.

Każdy dzień kończył się uwielbieniem, które dla wszystkich było czasem wyjątkowym: stawaniem w prawdzie i wdzięczności przed tronem Bożym.

Wśród uczestników obozu było 14 skautów z Kudowy-Zdroju. Towarzyszyła im szóstką instruktorów. 

Skauci Króla to jeden z chrześcijańskich nurtów skautingu. Zakłada połączenie formacji duchowej z edukacją skautową. W naszym regionie zapoczątkowała go kilka lat temu Wspólnota Dom Boży we Wrocławiu.

Każdy dzień i każdą zbiórkę Skauci Króla rozpoczynają od złotej zasady Ewangelii: "Wszystko więc co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie". (Mt 7,12)