Droga najlepsza z możliwych

ks. Przemysław Pojasek ks. Przemysław Pojasek

publikacja 05.10.2017 09:38

Tak parafrazując Gottfrieda Wilhelma Leibniza nazwał studia w seminarium ks. dr hab. Jerzy Tupikowski, prorektor PWT we Wrocławiu.

Prorektor PWT wręczył nowym alumnom indeksy. Prorektor PWT wręczył nowym alumnom indeksy.
ks. Przemysław Pojasek / Foto Gość

- Jest to droga szczególnej służby Panu Bogu w kapłaństwie, w przygotowywaniu się do kapłaństwa jest bardzo dobrym wyborem i gratulując go życzę i proszę w imieniu nas wszystkich, byście ten dar, który otrzymaliście dla dobra was samych i ludzi, do których zostaniecie posłani, dobrze wykorzystali - mówił 4 października prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Wyraził również słowa wdzięczności wobec bp. Ignacego Deca, któremu dziękował za lata zaangażowania w rozwój uczelni - Chcę wyrazić wdzięczność za cały trud pasterski, ale także naukowy, który bp Ignacy tu w Świdnicy, ale i wcześniej we Wrocławiu włożył w troskę o rozwój ośrodków naukowych. To dzięki sercu i kreatywności biskupa pokolenia kapłanów i osób świeckich wyszło spod dachu wydziału i służą Kościołowi na Dolnym Śląsku.

Przedstawiciel uczelni macierzystej przyjął również immatrykulację alumnów I roku i wręczył im indeksy świadczące o przyjęcie w progi uczelni.

- Ufni w obietnicę zawartą w 2. Liście do Koryntian: "moc bowiem w słabości się doskonali" pragniemy zawierzyć temu zapewnieniu i dołożyć wszelkich starań, aby słowo to mogło się realizować na drodze formacji seminaryjnej - mówił w słowach podziękowania kleryk Bartłomiej Błaszczyk , senior I roku alumnów WSD. 

O wyzwaniach czekających kleryków, ale i ich wychowawców i wykładowców mówił również w czasie Mszy św. w katedrze inaugurującej rok akademicki bp Ignacy Dec.

- Jezus nie tylko uczy dziś, co należy opuścić, ale także dokąd trzeba się zwrócić. Serce ludzkie nie znosi pustki: opuszczając najbliższych całe musi poświęcić się Chrystusowi i Jego dziełu. Tylko temu można polecić głoszenie królestwa Bożego, kto całkowicie angażuje się w Jego sprawy, opuszcza swoich, a wszystkie siły umysłu i serca poświęca powierzonej sprawie - wyjaśniał.

Wśród przeszkód na drodze powołania wymienił pokusę stabilizacji zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej; niesienie balastu przeszłości, zwłaszcza tej grzesznej i nastawienie na minimalizm.

- Rozpoczynając dziś uroczyście nowy rok akademicki 2017/2018, prośmy Ducha św., abyśmy ciągle na nowo uczyli się kochać Pana Boga poprzez naszą modlitwę i studium teologii. Prośmy także, by z tej pierwszej miłości wyrastała nasza miłująca wrażliwość na drugiego człowieka. Niech studium teologii prowadzi nas do adoracji Boga i do bezinteresownej służby naszym bliźnim - zakończył. 

Dodajmy, ze rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej rozpoczęło 42 kleryków przygotowujących się do kapłaństwa i 23 studentów świeckich, którzy w gmachu uczelni zaocznie studiują teologię.