Przez okno miłosierdzia

ks. Przemysław Pojasek ks. Przemysław Pojasek

dodane 27.10.2017 22:37

W czasie diecezjalnej pielgrzymki do Fatimy, będącej aktem wdzięczności za trzyletnią peregrynację figury Matki Bożej, bp Ignacy Dec nawoływał do otwarcia serca na wiarę przez Maryję.

Biskup Ignacy w czasie modlitwy przy grobie pastuszków. Biskup Ignacy w czasie modlitwy przy grobie pastuszków.
diecezja świdnicka

- Matka Boża z Fatimy jest oknem miłosierdzia dla Europy i świata oraz wezwaniem do przyjęcia i wyznania wiary, gdyż wiara jest podstawą całego życia duchowego – mówił bp Ignacy Dec w czasie głównej Mszy św. w fatimskim sanktuarium. Wraz z nim do miejsca objawień sprzed 100 lat przybyło około 150 osób z całej diecezji. Wśród pielgrzymów był również bp. Adam Bałabuch i 17 kapłanów.

Przypominając przesłanie skierowane do pastuszków biskup zwrócił uwagę na fakt, że Maryja przyszła z upomnieniem i prośbą o nawrócenie. - Już w pierwszym spotkaniu 13 maja 1917 roku, zostało nakreślone orędzie Maryi, w którym są trzy wezwania, znane z Ewangelii: wezwanie do nawrócenia (Maryja prosi, by dzieci ofiarowały cierpienie, jako prośbę o nawrócenie grzeszników). Następnie w orędziu tym jest wezwanie do pokuty: „Będziecie więc musieli wiele cierpieć”. Jest także wezwanie do modlitwy: „odmawiajcie codziennie różaniec” - dodał.

Wśród form zbliżenia do Boga, hierarcha wymienił wytrwałą modlitwę nie tylko słowną, ale i przez pracę. - Modlitwa naszej pracy jest wypełnianiem wszystkich naszych obowiązków stanu, w duchu pokornego poddania się Bogu, albowiem to On nałożył na nas prawo pracy – wyjaśniał. W niej zdaniem bp. Ignacego winniśmy widzieć Bożą obecność. W podobny sposób mamy uświęcać pozostałe formy naszego życia. - Powinniśmy uświęcać swoją pracę, swój odpoczynek, spożywanie posiłków i nasze rodzinne spotkania, tak by były one ustawiczną modlitwą, wiedząc, że przez to chwalimy Boga i to, co dla nas każdego dnia czyni – mówił.