Czy można udowodnić istnienie Boga?

xp

|

Gość Świdnicki 44/2017

publikacja 02.11.2017 00:00

Pytanie, które od wieków spędza sen z powiek filozofów, teologów i naukowców, stało się tematem pierwszego z serii spotkań w świdnickim seminarium.

W czasie dyskusji ks. Grzegorzowi Szumerze towarzyszyli ks. Marcin Dolak i kleryk z seminaryjnego koła naukowego. W czasie dyskusji ks. Grzegorzowi Szumerze towarzyszyli ks. Marcin Dolak i kleryk z seminaryjnego koła naukowego.
ks. Przemysław Pojasek / Foto Gość

Jeszcze nigdy nie zdarzyło się w historii naszego domu, żeby trzeba było do auli donosić krzesła – mówił ks. Tadeusz Chlipała, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, tuż przed rozpoczęciem wykładu. Okazało się bowiem, że chętnych było na tyle dużo, że nie mieścili się w największym z pomieszczeń świdnickiej uczelni.

– W cyklu tych spotkań chcemy pochylić się nad prawdami, które są najbardziej oczywiste – całym wyznaniem wiary. Nasze spotkania będą się koncentrowały wokół tej najważniejszej prawdy wiary, a więc „wierzę w Boga Ojca”. Zadamy cztery pytania, dzisiaj pierwsze: Czy można udowodnić istnienie Boga, czyli znaleźć ten fundament oparcia naszej wiary – zapowiadał ks. Marcin Dolak z WSD. Do odpowiedzi na postawione pytanie zaprosił ks. dr. Grzegorza Szumerę, filozofa i rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Prelegent na początku rozgraniczył dwa pojęcia: dowód i argument, pokazując, że ten drugi nie zawsze musi być prawdziwy. – Ja przyjmuję, że dowód to rozumowanie, które uzasadnia niezawodnie tezę na podstawie sądów wcześniej przyjętych. Argument natomiast jest pewnym zabiegiem, którego celem jest przekonanie przeciwnika, i nie musi być argumentem racjonalnym – wyjaśniał. Posłużył się argumentem św. Tomasza z Akwinu na istnienie Boga z przygodności świata, który bazując na stwierdzeniu, że istnieją byty przygodne, wnioskuje, że musi być również byt, który taki nie jest. Obrazując tę drogę św. Tomasza zawartą w jego „Summie teologicznej”, starał się przybliżyć słuchaczom filozoficzne pojęcia w przystępny sposób. – Na początku nic z tego nie rozumiałam, ale kiedy ks. Grzegorz mówił na przykładach pieniędzy czy kolejnych pokoleń matek, wówczas jakoś łatwiej było mi to sobie poukładać w głowie – mówi Kasia, jedna z uczestniczek sympozjum. Kolejne pytanie o autentyczność przekazu Pisma Świętego organizatorzy zadadzą bibliście ks. dr. Piotrowi Kotowi już w poniedziałek 11 grudnia o 17.00.