Skrzydła patriotyzmu

ks. Przemysław Pojasek ks. Przemysław Pojasek

publikacja 11.11.2017 11:26

Wychowanie dzieci i młodzieży do patriotyzmu to jedno z ważniejszych przesłań obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Świdnicy. Jak miasto, gmina i lokalne instytucje włączyły się w pokazanie wagi obchodów 11 listopada?

Członkowie zespołu "Krąg" to jedna z głównych atrakcji obchodów 99. rocznicy odzyskania niepodległości. Członkowie zespołu "Krąg" to jedna z głównych atrakcji obchodów 99. rocznicy odzyskania niepodległości.
ks. Przemysław Pojasek /Foto Gość

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w stolicy diecezji rozpoczęły się już w piątek 10 listopada. Śpiewanki Patriotyczne w Klubie Bolko, gminne uroczystości w auli I LO i Manifestacja Patriotyczna na pl. św. Jana Pawła II to tylko główne punkty programu zaplanowanego w Świdnicy na weekend. 

W czasie Mszy św. za ojczyznę w kościele pw. św. Stanisława i św. Wacława bp. Ignacy Dec przypomniał znaczenie patriotyzmu. - Patriotyzm bywa definiowany jako miłość Ojczyzny, której dobro należy cenić wyżej od osobistych interesów i korzyści. Tak patriotyzm rozumieli wielcy mistrzowie klasycznej myśli chrześcijańskiej, między innymi: św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu. Ten drugi miłość ojczyzny ujmował jako specyficzną kontynuację miłości rodziców i rodziny, jako pietyzm wobec ojczyzny - wyjaśniał bp Ignacy.

Dotknął też tematu źle rozumianego patriotyzmu. - Baczna obserwacja dzisiejszego życia publicznego pozwala nam zauważyć, że współcześnie idea narodu i ojczyzny nie znajduje powszechnej akceptacji, co więcej bywa niekiedy ośmieszana a nawet wyszydzana. Nawet w naszym katolickim kraju w ostatnich latach w mediach komercyjnych, liberalnych, finansowanych często przez obcy kapitał, rzadko pojawia się słowo "ojczyzna", "naród". Zazwyczaj zastępuje się te terminy słowem: "kraj", "społeczeństwo". Także usiłuje się dzisiaj nadać inny sens słowa "patriotyzm". Nie chodzi w nim jednak o miłość do ojczyzny czy do narodu w tradycyjnym sensie, ale raczej o miłość do jakieś partii, do rządu, do państwa - zauważył.

Wśród niebezpieczeństw wymienił źle rozumiany regionalizm, nacjonalizm, szowinizm, faszyzm, rasizm, marksistowski internacjonalizm i kosmopolityzm neoliberalny. Cytując zmarłego niedawno bp Kazimierza Ryczana zwrócił uwagę przede wszystkim na patriotyczne wychowanie w szkołach: "Szkoła ma dać dziecku korzenie i skrzydła. Na skrzydłach ptak wylatuje z gniazda. Na skrzydłach ptak może się wzbić coraz wyżej i nie ma lęku. Skrzydła to ideały, to wartości, to wiara. Dziecko uskrzydlone wie, że nie ma prawdziwej miłości bez cierpienia. Dziecko uskrzydlone wie, że nie ma sukcesów w życiu bez wyrzeczenia. Dziecko uskrzydlone wie, że nie ma sklepów ze szczęściem. Młodzież uskrzydlona wie, że oszustwo rodzi występki, a uczciwa praca rodzi pokój i ład społeczny" - cytował ordynariusz diecezji świdnickiej.

Wypełnieniem tych słów mogą być organizowane w mieście patriotyczne wydarzenia, które mają zachęcić młodych przez wspólne śpiewanie, występy artystyczne zespołu "Krąg", przedstawienia, turnieje, pokazy, a nawet zmagania sportowe do pamięci o tym, co wydarzyło się 99 lat temu.