Figurka stoi na swoim miejscu

ks. Przemysław Pojasek ks. Przemysław Pojasek

publikacja 06.12.2017 12:52

W parafii pw. Świętej Rodziny w Wałbrzychu 3 grudnia zainstalowano figurkę św. Barbary odnalezioną po latach.

ks. Tadeusz Faryś głoszący homilię. ks. Tadeusz Faryś głoszący homilię.
parafia pw. Świętej Rodziny w Wałbrzychu

O sprawie poszukiwania zaginionych figurek pisaliśmy tutaj. Jedną z nich udało się zainstalować w wałbrzyskiej parafii. Tak relacjonuje to wydarzenie strona internetowa parafii: "przybyli na tę uroczystość przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych naszego miasta i Solidarności naszego regionu z pocztami sztandarowymi. Podczas Eucharystii o 12.30 naszą modlitwą objęliśmy wszystkich górników i tych, którzy wciąż pracują, narażając swoje życie i zdrowie. Modliliśmy się również za tych, których już wśród nas nie ma, a ich wkład w budowę naszej świątyni będzie wiecznie trwały" - napisał na stronie jej administrator.

Uroczystą homilię w czasie Mszy św. wygłosił ks.Tadeusz Faryś, który w latach 80. był duszpasterzem Solidarności, a następnie wyjechał na misje. Po powrocie jednak znów zaangażował się w pracę na rzecz wolnych związków. Przedstawił w niej historię 12 figur św. Barbary, którą można również znaleźć w powyższym linku. 

Przypomniał również, że figura, która trafiła do wałbrzyskiej parafii pochodzi z kapliczki Przedsiębiorstwa Transportu Górniczego Trans-Gór przy byłej kopalni Chwalibóg.

Po zamknięciu kopalni została ona przyniesiona przez Tadeusza Żabskiego do ks. Mirosława z prośbą o jej przechowanie. Po zakończeniu celebry w uroczystej procesji przeniesiono figurkę i przekazano sztandar Solidarności Kopalni Antracyt do Izby Pamięci Solidarności górniczej, znajdującej się na terenie Starej Kopalni.