Jedność i pokój

ks. Przemysław Pojasek ks. Przemysław Pojasek

publikacja 26.01.2018 12:52

Owoce działania Ducha św. były głównym tematem nabożeństwa ekumenicznego, które odbyło się w świdnickim seminarium.

W jednym rzędzie w seminaryjnej kaplicy usiedli duchowni podzielonego Kościoła. W jednym rzędzie w seminaryjnej kaplicy usiedli duchowni podzielonego Kościoła.
Hubert Szczypek

- W miarę jak modlimy się do Niego i dążymy do widzialnej jedności Kościoła, my i wspólnoty, do których należymy, będziemy przemienieni i ukształtowani na podobieństwo mistycznego ciała Jezusa Chrystusa. Chciejmy podjąć ten wysiłek razem w pokorze, służąc Bogu i bliźnim na wzór naszego Pana. O dar jedności w pokornej modlitwie prośmy Ducha św. – mówił na początku nabożeństwa przewodniczący liturgii ks. Jarosław Lipniak.

Wraz z nim modlitwy 25 stycznia wznosili moderatorzy i alumni WSD, jak również zaproszeni goście: ewangelicko-augsburski duchowny - ks. Paweł Meller ks. Piotr Nikolski z prawosławnej parafii pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Świdnicy. Ten ostatni wygłosił do zgromadzonych homilię, w której odniósł się do historii zbawienia.

– Wiara w realność zmartwychwstania Pańskiego, podobnie jak innych wydarzeń w historii świętej, upewnia nas, że i my jesteśmy jej częścią. Że i w naszej wędrówce przez morze i pustynię świata, Bóg towarzyszy nam swoimi niestworzonymi energiami i wspiera swoją siłą naszą niemoc, tak jak wspierał przez wieki Izraelitów, a później chrześcijan. Bez wiary w historyczną realność wydarzeń biblijnych, nasze osobista wiara szybko zamienia się w abstrakcyjne filozoficzne przekonanie. Przekształca się w akceptowanie teorii, która z jedynie słusznej staje się jedną z wielu – mówił ks. Nikolski.

Na koniec zabrał głos również ks. Paweł Meller, sekretarz luterańskiego biskupa Waldemara Pytla. Co powiedział? O tym już w świdnickiej edycji "Gościa Niedzielnego" już 1 lutego (05/2018).