Przyszli koordynatorzy liturgii

ks. Przemysław Pojasek ks. Przemysław Pojasek

publikacja 03.03.2018 18:26

Czternastu młodych mężczyzn ubranych w garnitury egzaminowano dziś z tego, czego się nauczyli przez ostatni rok.

Oczekujący na egzamin przyszli ceremoniarze. Oczekujący na egzamin przyszli ceremoniarze.
ks. Przemysław Pojasek /Foto Gość

O kursie ceremoniarskim informowaliśmy już nie raz. Dwudniowe spotkania w Ząbkowicach Śląskich miały nauczyć reprezentantów Służby Liturgicznej koordynować przebieg liturgii. Znajomość świąt i uroczystości, okresów liturgicznych i czynności w nich wykonywanych, jak również obsługa Mszału Rzymskiego i innych ksiąg to podstawowe informacje, z których dziś w Poradni Rodzinnej w Świdnicy egzaminowali ich ks. Krzysztof Ora i ks. Mirosław Benedyk.

- Egzamin miał część praktyczna i teoretyczną. Każdy kandydat odpowiadał na co najmniej dwa pytania z treści Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, jak również z materiału wykładowego. W części praktycznej natomiast był poproszony o zaprezentowanie znajomości struktury Mszału, umiejętności przygotowania szat liturgicznych czy sposobu okadzenia – wyjaśnia ks. Ora.

W korytarzu oczekujących na egzamin czuć było zdenerwowanie. A jak ten sprawdzian oceniają sami uczestnicy. – Egzamin był w miarę prosty jeśli było się przygotowanym. Wszystkie treści,o które nas pytano, były w materiałach, które przerabialiśmy na kursie. Pierwsze z pytań mogliśmy wybrać sami, drugie wybierał ksiądz. Trzeba odpowiadać sprawnie i bez dłuższego zastanowienia, bo często w czasie liturgii nie ma zbyt wiele czasu na podjęcie decyzji – opowiada Ariel, jeden z przyszłych ceremoniarzy. Drugi z nich, Damian, dodaje, że wszystko o co go pytano pamiętał ze spotkań.

W rezultacie wszyscy kandydaci zdali egzamin z mniejszym lub większym powodzeniem. Teraz czeka ich już tylko ceremonia przyjęcia, która już w sobotę 21 kwietnia w świdnickiej katedrze.