Dać się prowadzić Duchowi Świętemu

ks. Przemysław Pojasek

|

Gość Świdnicki 24/2018

publikacja 14.06.2018 00:00

Siedem dni, 12 wykładów i 14 miejsc. Prelegenci mówili o Trzeciej Osobie Boskiej, która umacnia miłość.

▲	Ksiądz Sławomir Stasiak w Świdnicy tłumaczył, co na temat Parakleta mówi Pismo Święte. ▲ Ksiądz Sławomir Stasiak w Świdnicy tłumaczył, co na temat Parakleta mówi Pismo Święte.
ks. Przemysław Pojasek /Foto Gość

Zorganizowany przez świdnickie seminarium od 3 do 10 czerwca cykl wykładów poświęcony był tematyce roku duszpasterskiego. Wykładowcy Papieskiego Wydziału Teologicznego w kilkunastu świątyniach i dzierżoniowskim muzeum przybliżali zebranym, kim jest i jak działa Duch Święty.

Podstawowe pojęcia w formie małej katechezy wyjaśniał ks. Julian Nastałek w Wałbrzychu i w Świdnicy. – Kim jest Duch Święty? Powiemy zapewne, że Trzecią Osobą Boską. Ale co jeszcze możemy o Nim powiedzieć? Spójrzmy na wyznanie wiary. Mówimy w nim „Pana i Ożywiciela”. Jeśli nazywamy Go Panem, to chcemy powiedzieć, że Duch Święty jest Bogiem. Tak samo jak Ojciec i Syn. Drugie sformułowanie natomiast mówi o tym, że Duch daje życie, przede wszystkim to nadprzyrodzone – przekonywał. O Jego osobowym charakterze mówił w Świebodzicach i Dzierżoniowie ks. Paweł Traczykowski. Zwrócił uwagę, że wielu z nas nie wierzy, że Bóg jest Osobą, która do nas mówi, i z którą możemy wejść w relację. Bardzo często traktujemy Pana Boga jako coś, a nie Kogoś. – Ten problem jest widoczny także w odniesieniu do Ducha Świętego. To, co wyróżniało myśl ojców Kościoła na Jego temat, to fakt, że podkreślali, iż chrześcijanin powinien wejść w relację z Duchem Świętym jako Osobą – wyjaśniał. Bibliści natomiast, czyli ks. Jan Klinkowski i ks. Sławomir Stasiak, z Nowego Testamentu, a zwłaszcza z nauczania św. Pawła, wyciągali szczegóły dotyczące istoty Trzeciej Osoby Boskiej, Jej działania i darów. – Zauważmy, że kiedy św. Paweł pisze w Liście do Koryntian o wielu darach Ducha, wyjaśnia, w jaki sposób udoskonalają nasz rozum, wolę. Przekonuje również, że najważniejszym darem jest miłość. Można mieć wszystkie dary, ale kiedy nie ma się miłości, nic się nie osiągnie – zaakcentował ks. Klinkowski. Nie zabrakło też wykładu o rozeznawaniu duchów. Mówił o tym ks. Damian Fleszer. – Są dwa rodzaje rozeznania duchowego: wyuczone i natchnione, które pochodzi od Boga. To pierwsze mogą mieć księża, siostry zakonne, ale także osoby świeckie. Aby się go nauczyć, trzeba spełnić kilka warunków, pewnego rodzaju kroków. Pierwszym z nich – i jednocześnie najważniejszym – jest modlitwa. Jeśli chcemy umiejętnie rozeznawać duchy, musimy o to poprosić Pana Boga. Sam Jezus w Ewangelii mówi: „Proście, a będzie wam dane” – zapewniał. Jako kolejne warunki wymienił czytanie i rozważanie słowa Bożego i trwanie w stanie łaski uświęcającej. Każdą z zasad potwierdzał fragmentem z Pisma Świętego, jak również czerpiąc z doświadczenia świętych, wśród których była św. Faustyna Kowalska. Pozostali wykładowcy wrocławskiego PWT także pomagali pogłębić wiedzę gromadzących się wiernych. Zakończenie XIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej odbyło się w Bardzie. Zostali na nie zaproszeni członkowie Towarzystwa Przyjaciół WSD Diecezji Świdnickiej.